Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków na dotację celową na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu.

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Gminy » Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków na dotację celową na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu.

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków na dotację celową na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu.

Komisja powołana do oceny wniosków o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kroczyce 2024 r. powołana Zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 15 marca 2024r. dokonała, na posiedzeniu w dniu 19 marca 2024r., oceny złożonego wniosku pod względem formalnym
i merytorycznym, z którego sporządziła protokół.

Po zakończeniu posiedzenia przekazała Wójtowi Gminy następujące informacje:
– został złożony 1 wniosek na dofinansowanie realizacji zadania służącego realizacji celu publicznego z zakresy sportu na terenie gminy Kroczyce w 2024 roku.
– po dokonaniu oceny merytorycznej komisja zaproponowała udzielenie dotacji celowej dla Ludowego Klubu Sportowego ”SKALNIAK” Kroczyce w wysokości 160.000,00 zł.

Wójt Gminy przyznał dotacje celową ze środków publicznych na dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kroczyce w 2024 r. w następujący sposób:

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji   (w zł)

1.

Ludowy Klub Sportowy „SKALNIAK” Kroczyce z siedzibą ul. Jarzębinowa 7,42-425 Kroczyce

„Piłka nożna-pasja, która łączy pokolenia”

160 000,00

 

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kroczyce oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu

 

           Sporządziła:                                                                                                           Zatwierdził:

 

      Martyna Wojciechowska                                                                                     Stefan Pantak

Inspektor ds. ekonomii społecznej                                                                        Wójt Gminy Kroczyce

         i promocji gminy                                                                                                                                                          

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-03-20

Dodanie załącznika/ załączników - Martyna Wojciechowska

2024-03-20

Dodanie artykułu - Martyna Wojciechowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: