Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczycepiątek, 7 sierpnia 2020 r.

imieniny: Donata, Kajetan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Obecne obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Kroczyce z siedzibą w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 29.

  2. Adres kontaktowy inspektora ochrony danych osobowych: iod@kroczyce.pl

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i zleconych zadań gminy oraz wniosków mieszkańców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ,b ,c, e rozporządzenia RODO;

  4. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji zadań urzędu, wniosków mieszkańców lub realizacji umów;

  5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich wyłącznie w celu realizacji wniosków skierowanych do Gminy Kroczyce i za zgodą wnioskodawców.

  6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wynikającego z ustawy, nie krótszego niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  7. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Gminy Kroczyce, posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu;

  8. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jak również ma prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych;

  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie bez rozpatrzenia wniosków i pism kierowanych do Urzędu Gminy Kroczyce.

  10. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Strona główna

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015