Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 15.6 %
2.  Zarządzenia kat. główna 8.1 %
3.  Uchwały kat. główna 6.2 %
4.  Urzędowa tablica ogłoszeń 4.8 %
5.  Urząd Gminy kat. główna 4.6 %
6.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 3.2 %
7.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 3.2 %
8.  Rada Gminy kat. główna 2.5 %
9.  Jednostki organizacyjne kat. główna 2.1 %
10.  Protokoły kat. główna 1.6 %
11.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 1.1 %
12.  Protokoły kadencja 2006-2010 1 %
13.  Oferty inwestycyjne kat. główna 1 %
14.  Opinie RIO kat. główna 1 %
15.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1 %
16.  Wójt Gminy kat. główna 1 %
17.  Protokoły kadencja 2002-2006 0.8 %
18.  Oświadczenia majątkowe 2002 0.7 %
19.  Statut kat. główna 0.7 %
20.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.7 %
21.  Regulamin kat. główna 0.7 %
22.  Oświadczenia majątkowe 2003 0.7 %
23.  Fundusze Europejskie kat. główna 0.6 %
24.  Realizacja budżetu kat. główna 0.6 %
25.  Dane kat. główna 0.6 %
26.  Oświadczenia majątkowe za 2006 0.6 %
27.  Oświadczenia majątkowe 2004 0.6 %
28.  Stanowiska kat. główna 0.6 %
29.  Zamówienia Publiczne kat. główna 0.6 %
30.  Oświadczenia majątkowe 2005 0.6 %
31.  Wybory do Sejmu i Senatu 2007 kat. główna 0.5 %
32.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
33.  Dotacje z budżetu kat. główna 0.5 %
34.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.5 %
35.  Wybory samorządowe 2010 kat. główna 0.5 %
36.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.5 %
37.  Rejestry, ewidencje wykazy kat. główna 0.5 %
38.  Oświadczenia majątkowe za 2007 0.5 %
39.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 0.5 %
40.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 0.4 %
41.  Oświadczenia majątkowe za 2008 0.4 %
42.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.4 %
43.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.4 %
44.  Oświadczenia majątkowe radnych 2003 0.4 %
45.  Informacje wynikające z ustawy o finansach publicznych kat. główna 0.4 %
46.  Zadania i kompetencje 0.4 %
47.  Skład Rady 0.4 %
48.  Petycje kat. główna 0.4 %
49.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.4 %
50.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.4 %
51.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.4 %
52.  UCHWAŁY KADENCJA 2006-2010 0.4 %
53.  Budżet 2007 kat. główna 0.4 %
54.  LEADER+ 0.4 %
55.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
56.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
57.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.3 %
58.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
59.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
60.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.3 %
61.  Oświadczenia majątkowe radnych 2004 0.3 %
62.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
63.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.3 %
64.  Formularze B kat. główna 0.3 %
65.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
66.  uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
67.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych kat. główna 0.3 %
68.  Oświadczenia majątkowe za 2009 0.3 %
69.  Spółki Prawa Handlowego kat. główna 0.3 %
70.  Elektroniczna skrzynka podawcza kat. główna 0.3 %
71.  Formularze A kat. główna 0.3 %
72.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
73.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
74.  Jednostki pomocnicze Gminy Kroczyce 0.3 %
75.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
76.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
77.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
78.  Budżet 2008 kat. główna 0.3 %
79.  Oświadczenia majątkowe radnych 2005 0.3 %
80.  Budżet 2009 kat. główna 0.3 %
81.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
82.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
83.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.2 %
84.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r. 0.2 %
85.  Sekretarz 0.2 %
86.  Oświadczenia majątkowe za 2010 0.2 %
87.  Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste kat. główna 0.2 %
88.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
89.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach 0.2 %
90.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
91.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
92.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
93.  ZPORR 0.2 %
94.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.2 %
95.  Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 0.2 %
96.  Uchwały XV siesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
97.  Gospodarowanie odpadami komunalnymi kat. główna 0.2 %
98.  Budżet 2010 kat. główna 0.2 %
99.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.2 %
100.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.2 %
101.  Ogłoszenia o terminach sesji 0.2 %
102.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2010-2014 0.2 %
103.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
104.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r. 0.2 %
105.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 kat. główna 0.2 %
106.  Transmisje sesji Rady Gminy kat. główna 0.2 %
107.  Organy jednostek pomocniczych 0.2 %
108.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.2 %
109.  Komisje Rady 0.2 %
110.  Organ wykonawczy 0.2 %
111.  Ewidencja ludności kat. główna 0.2 %
112.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.2 %
113.  Wybory Prezydenta RP 28.06.2020r. kat. główna 0.2 %
114.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.2 %
115.  Elektroniczne Dzienniki Urzędowe kat. główna 0.2 %
116.  Godziny Urzędowania 0.2 %
117.  Skarbnik 0.2 %
118.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
119.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 0.2 %
120.  SPO-ROL 0.2 %
121.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
122.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.2 %
123.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
124.  uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
125.  Protokoły kadencja 2010-2014 0.1 %
126.  Budżet 2011 kat. główna 0.1 %
127.  Informacje osobowe 0.1 %
128.  RPO 0.1 %
129.  Strategia Gminy Kroczyce kat. główna 0.1 %
130.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
131.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
132.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
133.  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 kat. główna 0.1 %
134.  Budownictwo, nieruchomości kat. główna 0.1 %
135.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
136.  Wybory do PE 2019 kat. główna 0.1 %
137.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
138.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
139.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
140.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
141.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
142.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
143.  Przewodniczący Rady 0.1 %
144.  Uchwały V sesji RG Kroczyce z dnia 31 marca 2011 r. 0.1 %
145.  Kadra Kierownicza 0.1 %
146.  Dane demograficzne gminy kat. główna 0.1 %
147.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
148.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2010 0.1 %
149.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
150.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 0.1 %
151.  Oświadczenia majątkowe radnych 0.1 %
152.  uchwały III sesji RG Kroczyce z dnia 30.12.2010 r. 0.1 %
153.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
154.  UCHWAŁY KADENCJA 2010-2014 0.1 %
155.  uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
156.  PROW 0.1 %
157.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
158.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
159.  Sprawozdania finansowe JST kat. główna 0.1 %
160.  Sprawozdania finansowe Urząd Gminy kat. główna 0.1 %
161.  Formularze C kat. główna 0.1 %
162.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 0.1 %
163.  Wybory Prezydenta 2020 kat. główna 0.1 %
164.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
165.  Gospodarka Komunalna kat. główna 0.1 %
166.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
167.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce 2010 0.1 %
168.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
169.  Uchwały VII sesji RG Kroczyce z dnia 29.06.2011r. 0.1 %
170.  uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2010.04.30 0.1 %
171.  Uchwały IV sesji RG Kroczyce z dnia 28 lutego 2011 r. 0.1 %
172.  uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 2010.06.30 0.1 %
173.  Budżet 2020 kat. główna 0.1 %
174.  Budżet 2012 kat. główna 0.1 %
175.  Uchwały VI sesji RG Kroczyce z dnia 27.04.2011 0.1 %
176.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
177.  Budżet 2021 kat. główna 0 %
178.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
179.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z 23.07.2010r. 0 %
180.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
181.  Uchwały XLIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 29.10.2010 0 %
182.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
183.  uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0 %
184.  Budżet 2019 kat. główna 0 %
185.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 0 %
186.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
187.  Budzet 2018 kat. główna 0 %
188.  Zarządzenia 2011 rok 0 %
189.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
190.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z 29.09.2010r. 0 %
191.  Budżet 2015 kat. główna 0 %
192.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 28.10.2011 0 %
193.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z 10.09.2010r. 0 %
194.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
195.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
196.  Budżet 2016 kat. główna 0 %
197.  Budżet 2014 kat. główna 0 %
198.  Budżet 2013 kat. główna 0 %
199.  Ulgi podatkowe COVID19 kat. główna 0 %
200.  Uchwały XLIV Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.11.2010 0 %
201.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 01.12.2010 r. 0 %
202.  Budżet 2017 kat. główna 0 %
203.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 kat. główna 0 %
204.  Koordynator Do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Kroczyce kat. główna 0 %
205.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
206.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z 25.08.2010r. 0 %
207.  Wybory Prezydenckie 2015 kat. główna 0 %
208.  Opieka na zwierzętami bezdomnymi kat. główna 0 %
209.  Zarządzenia 2012 rok 0 %
210.  Uchwały II sesji RG Kroczyce z dn. 01.12.2010 0 %
211.  Referendum ogólnokrajowe 2015 kat. główna 0 %
212.  Wybory Samorządowe 2014 kat. główna 0 %
213.  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego kat. główna 0 %
214.  Interpretacje podakowe kat. główna 0 %
215.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
216.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 kat. główna 0 %
217.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 28.11.2011 0 %
218.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 kat. główna 0 %
219.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce 0 %
220.  Uchwały XIII sesji RG Kroczyce z dn. 25.01.2012 r. 0 %
221.  Uchwały VIII sesji RG Kroczyce z dnia 31.08.2011r. 0 %
222.  Uchwały XII sesji RG Kroczyce z dnia 29.12.2011 0 %
223.  Uchwały IX sesji RG Kroczyce z dnia 28.09.2011 0 %
224.  Uchwały XIV sesji RG Kroczyce z dn. 29.02.2012 r. 0 %
225.  Podstawowe informacje 0 %
226.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
227.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
228.  Posiedzenia Zarządu 0 %
229.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
230.  Skład osobowy Zarządu 0 %
231.  Uchwały Zarządu 0 %
232.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.01.2020 r. 0 %
233.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2018_1 r. 0 %
234.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 0 %
235.  Uchwały XLIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2018 r. 0 %
236.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.08.2019 r. 0 %
237.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 25.11.2019 r. 0 %
238.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.10.2019 r. 0 %
239.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.10.2019 r. 0 %
240.  Zarządzenia 2018 rok 0 %
241.  Zarządzenia 2019 rok 0 %
242.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 18.12.2019 r. 0 %
243.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r. 0 %
244.  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 0 %
245.  Protokoły kadencja 2018-2023 0 %
246.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 21.12.2018 r. 0 %
247.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.11.2018 r. 0 %
248.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
249.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.11.2018 r. 0 %
250.  UCHWAŁY KADENCJA 2018-2023 0 %
251.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014-2018 0 %
252.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.09.2018 r. 0 %
253.  Zarządzenia 2017 rok 0 %
254.  Zarządzenia 2016 rok 0 %
255.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 13.08.2018 r. 0 %
256.  Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Kroczyce kadencja 2018-2023 0 %
257.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 0 %
258.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 11.07.2019 r. 0 %
259.  Uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 17.06.2019 r. 0 %
260.  Nabór na wolne stanowiska 0 %
261.  Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Kroczyce 0 %
262.  Interpelacje i zapytania radnych kadencja 2018-2023 0 %
263.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 23.04.2019 r. 0 %
264.  Uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.03.2019 r. 0 %
265.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 11092020 0 %
266.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 0 %
267.  Oświadczenia majątkowe 0 %
268.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.01.2019 r. 0 %
269.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.07.2018 r. 0 %
270.  2022 0 %
271.  Zamówienia publiczne 2022 0 %
272.  Uchwały XXXIV sesji RG Kroczyce z dn. 30122021 0 %
273.  Uchwały XXXIII sesji RG Kroczyce z dn. 22122021 0 %
274.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 0 %
275.  Uchwały XXXII sesji RG Kroczyce z dn. 30112021 0 %
276.  Uchwały XXXI sesji RG Kroczyce z dn. 29102021 0 %
277.  Uchwały XXX sesji RG Kroczyce z dn. 12102021 0 %
278.  Uchwały XXVIII sesji RG Kroczyce z dn. 29062021 0 %
279.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r._1 0 %
280.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. 2022 0 %
281.  Uchwały XXXV sesji RG Kroczyce z dn. 28012022 0 %
282.  Oświadczenia majątkowe za 2021 r. 0 %
283.  Uchwały XLII sesji RG Kroczyce z dn. 20072022 0 %
284.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2021_1 0 %
285.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2021 0 %
286.  Uchwały XL sesji RG Kroczyce z dn. 31052022 0 %
287.  Uchwały XXXIX sesji RG Kroczyce z dn. 27042022 0 %
288.  Uchwały XXXVIII sesji RG Kroczyce z dn. 29032022 0 %
289.  Uchwały XXXVII sesji RG Kroczyce z dn. 11032022 0 %
290.  Zarządzenia 2022 rok 0 %
291.  Uchwały XXXVI sesji RG Kroczyce z dn. 28022022 0 %
292.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r. 0 %
293.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł. 2022 0 %
294.  Uchwały XXIII sesji RG Kroczyce z dn. 14122020 0 %
295.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 13082020 0 %
296.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r._1 0 %
297.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r. 0 %
298.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 02.07.2020 r. 0 %
299.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.06.2020 r. 0 %
300.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.04.2020 r. 0 %
301.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.03.2020 r. 0 %
302.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.02.2020 r. 0 %
303.  Uchwały XXIV sesji RG Kroczyce z dn. 02022021 0 %
304.  Oświadczenia majątkowe za 2020 r. 0 %
305.  2021 0 %
306.  Uchwały XXVII sesji RG Kroczyce z dn. 31052021 0 %
307.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 0 %
308.  Uchwały XXVI sesji RG Kroczyce z dn. 19042021 0 %
309.  Uchwały XXV sesji RG Kroczyce z dn. 11032021 0 %
310.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł. 0 %
311.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. 0 %
312.  Zamówienia Publiczne 2021 0 %
313.  Uchwały XXII sesji RG Kroczyce z dn. 30102020 0 %
314.  Zarządzenia 2021 rok 0 %
315.  Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 0 %
316.  Uchwały XLI sesji RG Kroczyce z dn. 30062022 0 %
317.  Uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.03.2015r. 0 %
318.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.09.2014 0 %
319.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.08.2014 0 %
320.  Uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 16.07.2014r. 0 %
321.  Uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.06.2014r. 0 %
322.  Oświadczenia majątkowe za 2013 0 %
323.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 0 %
324.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.04.2014 r. 0 %
325.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.03.2014 r. 0 %
326.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.01.2014 r. 0 %
327.  Zarządzenia 2014 rok 0 %
328.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2014 0 %
329.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.11.2014 0 %
330.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 16.05.2012 0 %
331.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.02.2015r. 0 %
332.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2014-2018 0 %
333.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.01.2015 0 %
334.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.12.2014 0 %
335.  Protokoły kadencja 2014-2018 0 %
336.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2010-2014 0 %
337.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 01.12.2014 0 %
338.  UCHWAŁY KADENCJA 2014-2018 0 %
339.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.12.2013 r. 0 %
340.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.11.2013 r. 0 %
341.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.04.2012 0 %
342.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.12.2012 r. 0 %
343.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.12.2012 r. 0 %
344.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.11.2012r. 0 %
345.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2012r. 0 %
346.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 05.10.2012r. 0 %
347.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.08.2012 0 %
348.  Oświadczenia majątkowe za 2011 0 %
349.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.06.2012 0 %
350.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.02.2013 r. 0 %
351.  Zarządzenia 2013 rok 0 %
352.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.03.2013 r. 0 %
353.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.10.2013 r. 0 %
354.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.09.2013 r. 0 %
355.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.07.2013 r. 0 %
356.  Oświadczenia majątkowe za 2012 0 %
357.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.06.2013 r. 0 %
358.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 0 %
359.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.05.2013 r. 0 %
360.  Dom Kultury w Kroczycach 0 %
361.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.04.2013 r. 0 %
362.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 0 %
363.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 08.05.2015r. 0 %
364.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 r. 0 %
365.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r. 0 %
366.  Oświadczenie majątkowe za 2016 r. 0 %
367.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 04.07.2017 r. 0 %
368.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.06.2017 r. 0 %
369.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.05.2017 r. 0 %
370.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.03.2017 r. 0 %
371.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.03.2017 r. 0 %
372.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.02.2017 r. 0 %
373.  Uchwały XXIX sesji RG Kroczyce z dn. 12082021 0 %
374.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 25.08.17 0 %
375.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.09.2017 0 %
376.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.10.17 0 %
377.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.06.18 0 %
378.  Oświadczenia majątkowe za 2017 r. 0 %
379.  Uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.04.2018 r. 0 %
380.  Uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.03.2018 r. 0 %
381.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.01.2018 r. 0 %
382.  Zarządzenia 2020 rok 0 %
383.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. 0 %
384.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 18.12.2017 r. 0 %
385.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.11.2017 r. 0 %
386.  Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych na 2017 r. 0 %
387.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.12.2016 r. 0 %
388.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.12.2015 r. 0 %
389.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.11.2015 r. 0 %
390.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2015 r. 0 %
391.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.10.2015 r. 0 %
392.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.09.2015r. 0 %
393.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.08.2015r. 0 %
394.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 05.08.2015r. 0 %
395.  Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 0 %
396.  Uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 26.06.2015r. 0 %
397.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.12.2015 r. 0 %
398.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.03.2016 r. 0 %
399.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 0 %
400.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.11.2016 r. 0 %
401.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 21.10.2016 r. 0 %
402.  Zarządzenia 2015 rok 0 %
403.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.09.2016 r. 0 %
404.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.09.2016 r. 0 %
405.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.06.2016 r. 0 %
406.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.06.2016 r. 0 %
407.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.05.2016 r. 0 %
408.  Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 0 %
409.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 0 %
Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytka

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: