Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 14.7 %
2.  Uchwały kat. główna 11.6 %
3.  Zarządzenia kat. główna 11.5 %
4.  Urząd Gminy kat. główna 8.4 %
5.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 4.6 %
6.  Rada Gminy kat. główna 4.2 %
7.  Urzędowa tablica ogłoszeń 3.7 %
8.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 3.1 %
9.  Protokoły kat. główna 2.1 %
10.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.9 %
11.  Zamówienia Publiczne kat. główna 1.6 %
12.  Konsultacje społeczne kat. główna 1.6 %
13.  Opinie RIO kat. główna 1.2 %
14.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1 %
15.  Wójt Gminy kat. główna 0.9 %
16.  Wybory i referenda kat. główna 0.9 %
17.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.8 %
18.  Protokoły kadencja 2006-2010 0.8 %
19.  Protokoły kadencja 2002-2006 0.6 %
20.  Statut kat. główna 0.6 %
21.  Dotacje z budżetu kat. główna 0.6 %
22.  Informacje wynikające z ustawy o finansach publicznych kat. główna 0.6 %
23.  Regulamin kat. główna 0.6 %
24.  Petycje kat. główna 0.6 %
25.  Fundusze Europejskie kat. główna 0.6 %
26.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.5 %
27.  Rejestry, ewidencje wykazy kat. główna 0.5 %
28.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych kat. główna 0.5 %
29.  Dane kat. główna 0.5 %
30.  Stanowiska kat. główna 0.4 %
31.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
32.  Wybory samorządowe 2018 0.4 %
33.  Wybory samorządowe 2010 0.4 %
34.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.4 %
35.  Gospodarowanie odpadami komunalnymi kat. główna 0.3 %
36.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
37.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
38.  Zadania i kompetencje 0.3 %
39.  Skład Rady 0.3 %
40.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
41.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
42.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
43.  UCHWAŁY KADENCJA 2006-2010 0.3 %
44.  LEADER+ 0.3 %
45.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
46.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
47.  Transmisje sesji Rady Gminy kat. główna 0.3 %
48.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
49.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
50.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.3 %
51.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
52.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.2 %
53.  Formularze B kat. główna 0.2 %
54.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
55.  uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
56.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.2 %
57.  Formularze A kat. główna 0.2 %
58.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.2 %
59.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
60.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
61.  Jednostki pomocnicze Gminy Kroczyce 0.2 %
62.  Wybory Prezydenta RP 28.06.2020r. 0.2 %
63.  Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste kat. główna 0.2 %
64.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
65.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
66.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
67.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
68.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
69.  Sekretarz 0.2 %
70.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
71.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
72.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
73.  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 0.2 %
74.  Wybory do PE 2019 0.2 %
75.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
76.  Sprawozdania finansowe Urząd Gminy kat. główna 0.2 %
77.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.2 %
78.  Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 0.2 %
79.  Sprawozdania finansowe JST kat. główna 0.2 %
80.  Uchwały XV siesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
81.  Elektroniczne Dzienniki Urzędowe kat. główna 0.2 %
82.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
83.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 0.1 %
84.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
85.  Ogłoszenia o terminach sesji 0.1 %
86.  Strategia Gminy Kroczyce kat. główna 0.1 %
87.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
88.  Ewidencja ludności kat. główna 0.1 %
89.  Organy jednostek pomocniczych 0.1 %
90.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
91.  Komisje Rady 0.1 %
92.  Organ wykonawczy 0.1 %
93.  Dane demograficzne gminy kat. główna 0.1 %
94.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
95.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
96.  Godziny Urzędowania 0.1 %
97.  Skarbnik 0.1 %
98.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
99.  SPO-ROL 0.1 %
100.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
101.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
102.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
103.  uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
104.  Protokoły kadencja 2010-2014 0.1 %
105.  Informacje osobowe 0.1 %
106.  RPO 0.1 %
107.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
108.  Budownictwo, nieruchomości kat. główna 0.1 %
109.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
110.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
111.  Wybory Prezydenta 2020 0.1 %
112.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
113.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
114.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
115.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
116.  Przewodniczący Rady 0.1 %
117.  Uchwały V sesji RG Kroczyce z dnia 31 marca 2011 r. 0.1 %
118.  Kadra Kierownicza 0.1 %
119.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
120.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2010 0.1 %
121.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
122.  Oświadczenia majątkowe radnych 0.1 %
123.  uchwały III sesji RG Kroczyce z dnia 30.12.2010 r. 0.1 %
124.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
125.  UCHWAŁY KADENCJA 2010-2014 0.1 %
126.  uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
127.  Formularze C kat. główna 0.1 %
128.  PROW 0.1 %
129.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
130.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
131.  Gospodarka Komunalna kat. główna 0.1 %
132.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
133.  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego kat. główna 0.1 %
134.  Koordynator Do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Kroczyce kat. główna 0 %
135.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
136.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce 2010 0 %
137.  Ulgi podatkowe COVID19 kat. główna 0 %
138.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
139.  Uchwały VII sesji RG Kroczyce z dnia 29.06.2011r. 0 %
140.  uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2010.04.30 0 %
141.  Uchwały IV sesji RG Kroczyce z dnia 28 lutego 2011 r. 0 %
142.  Interpretacje podakowe kat. główna 0 %
143.  uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 2010.06.30 0 %
144.  Opieka na zwierzętami bezdomnymi kat. główna 0 %
145.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
146.  Uchwały VI sesji RG Kroczyce z dnia 27.04.2011 0 %
147.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
148.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
149.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z 23.07.2010r. 0 %
150.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
151.  Uchwały XLIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 29.10.2010 0 %
152.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
153.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 0 %
154.  uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0 %
155.  Budżet kat. główna 0 %
156.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 0 %
157.  Referendum ogólnokrajowe 2015 0 %
158.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
159.  Wybory Prezydenckie 2015 0 %
160.  Zarządzenia 2011 rok 0 %
161.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
162.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z 29.09.2010r. 0 %
163.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 28.10.2011 0 %
164.  Wybory Samorządowe 2014 0 %
165.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z 10.09.2010r. 0 %
166.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
167.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
168.  Uchwały XLIV Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.11.2010 0 %
169.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 01.12.2010 r. 0 %
170.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 kat. główna 0 %
171.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
172.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z 25.08.2010r. 0 %
173.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
174.  Zarządzenia 2012 rok 0 %
175.  Uchwały II sesji RG Kroczyce z dn. 01.12.2010 0 %
176.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 28.11.2011 0 %
177.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce 0 %
178.  Uchwały XIII sesji RG Kroczyce z dn. 25.01.2012 r. 0 %
179.  Uchwały VIII sesji RG Kroczyce z dnia 31.08.2011r. 0 %
180.  Uchwały XII sesji RG Kroczyce z dnia 29.12.2011 0 %
181.  Uchwały IX sesji RG Kroczyce z dnia 28.09.2011 0 %
182.  Uchwały XIV sesji RG Kroczyce z dn. 29.02.2012 r. 0 %
183.  Podstawowe informacje 0 %
184.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
185.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
186.  Posiedzenia Zarządu 0 %
187.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
188.  Skład osobowy Zarządu 0 %
189.  Uchwały Zarządu 0 %
190.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.01.2020 r. 0 %
191.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 02.07.2020 r. 0 %
192.  Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Kroczyce kadencja 2018-2023 0 %
193.  Oświadczenia majątkowe za 2020 r. 0 %
194.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 0 %
195.  Uchwały XLIX RG Kroczyce z dn. 27012023 0 %
196.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 0 %
197.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.01.2019 r. 0 %
198.  Zarządzenia 2021 rok 0 %
199.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r._1 0 %
200.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 21.12.2018 r. 0 %
201.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r. 0 %
202.  Petycje 2021 0 %
203.  Uchwały XXIV sesji RG Kroczyce z dn. 02022021 0 %
204.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.11.2018 r. 0 %
205.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.06.2020 r. 0 %
206.  Protokoły kadencja 2018-2023 0 %
207.  Uchwały XXIII sesji RG Kroczyce z dn. 14122020 0 %
208.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 13082020 0 %
209.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.04.2020 r. 0 %
210.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.03.2020 r. 0 %
211.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.10.2019 r. 0 %
212.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.08.2019 r. 0 %
213.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2018_1 r. 0 %
214.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r. 0 %
215.  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 0 %
216.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 11.07.2019 r. 0 %
217.  Uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 17.06.2019 r. 0 %
218.  Nabór na wolne stanowiska 0 %
219.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 0 %
220.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 23.04.2019 r. 0 %
221.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.10.2019 r. 0 %
222.  Zarządzenia 2018 rok 0 %
223.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.02.2020 r. 0 %
224.  Uchwały XXII sesji RG Kroczyce z dn. 30102020 0 %
225.  Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 0 %
226.  Oświadczenia majątkowe 0 %
227.  Uchwały LX sesji RG Kroczyce z dn. 29122023 0 %
228.  Zamówienia Publiczne 2024 0 %
229.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 0 %
230.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 18.12.2019 r. 0 %
231.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 25.11.2019 r. 0 %
232.  Zarządzenia 2019 rok 0 %
233.  Uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.03.2019 r. 0 %
234.  Uchwały LIX sesji RG Kroczyce z dn. 30112023 0 %
235.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 11092020 0 %
236.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. 2023 0 %
237.  Zamówienia publiczne 2023 0 %
238.  Uchwały XLVIII RG Kroczyce z dn. 09012023 0 %
239.  Zarządzenia 2023 rok 0 %
240.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 0 %
241.  Uchwały XLVII RG Kroczyce z dn. 14122022 0 %
242.  Uchwały XLVI RG Kroczyce z dn. 29112022 0 %
243.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 0 %
244.  Wybory samorządowe 2024 0 %
245.  Uchwały XLV RG Kroczyce z dni. 28102022 0 %
246.  Petycje 2022 0 %
247.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł. 2023 0 %
248.  Uchwały L RG Kroczyce z dn. 23022023 0 %
249.  Uchwały LI RG Kroczyce z dn. 31032023 0 %
250.  Uchwały LVI sesji RG Kroczyce z dn. 31082023 0 %
251.  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 0 %
252.  Uchwały LVIII sesji RG Kroczyce z dn. 25102023 0 %
253.  Uchwały LV sesji RG Kroczyce z dn. 25072023 0 %
254.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2022_1 0 %
255.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2022 0 %
256.  Uchwały LIV sesji RG Kroczyce z dn. 29062023 0 %
257.  Petycje 2023 0 %
258.  Oświadczenia majątkowe za 2022 r. 0 %
259.  Uchwały LIII sesji RG Kroczyce z dn. 31052023 0 %
260.  Uchwały LII sesji RG Kroczyce z dn. 27042023 0 %
261.  Uchwały XLII sesji RG Kroczyce z dn. 20072022 0 %
262.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2021_1 0 %
263.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2021 0 %
264.  Uchwały XXXII sesji RG Kroczyce z dn. 30112021 0 %
265.  Uchwały XXXI sesji RG Kroczyce z dn. 29102021 0 %
266.  Uchwały XXX sesji RG Kroczyce z dn. 12102021 0 %
267.  Uchwały XXVIII sesji RG Kroczyce z dn. 29062021 0 %
268.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r._1 0 %
269.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r. 0 %
270.  Uchwały XXVII sesji RG Kroczyce z dn. 31052021 0 %
271.  Uchwały XXVI sesji RG Kroczyce z dn. 19042021 0 %
272.  Uchwały XXV sesji RG Kroczyce z dn. 11032021 0 %
273.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł. 0 %
274.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. 0 %
275.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 0 %
276.  Uchwały XXXIII sesji RG Kroczyce z dn. 22122021 0 %
277.  Uchwały XXXIV sesji RG Kroczyce z dn. 30122021 0 %
278.  Uchwały XL sesji RG Kroczyce z dn. 31052022 0 %
279.  Uchwały XXXIX sesji RG Kroczyce z dn. 27042022 0 %
280.  Uchwały XXXVIII sesji RG Kroczyce z dn. 29032022 0 %
281.  Uchwały XXXVII sesji RG Kroczyce z dn. 11032022 0 %
282.  Zarządzenia 2022 rok 0 %
283.  Uchwały XXXVI sesji RG Kroczyce z dn. 28022022 0 %
284.  Oświadczenia majątkowe za 2021 r. 0 %
285.  Uchwały XXXV sesji RG Kroczyce z dn. 28012022 0 %
286.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł. 2022 0 %
287.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. 2022 0 %
288.  Zamówienia publiczne 2022 0 %
289.  Zamówienia Publiczne 2021 0 %
290.  Uchwały LXII sesji RG Kroczyce z dn. 28022024 0 %
291.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.03.2014 r. 0 %
292.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.01.2014 r. 0 %
293.  Uchwały LXI sesji RG Kroczyce z dn. 25012024 0 %
294.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.12.2013 r. 0 %
295.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.11.2013 r. 0 %
296.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.10.2013 r. 0 %
297.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.09.2013 r. 0 %
298.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.07.2013 r. 0 %
299.  Petycje 2024 0 %
300.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.06.2013 r. 0 %
301.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.05.2013 r. 0 %
302.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.04.2014 r. 0 %
303.  Uchwały LXIV sesji RG Kroczyce z dn. 23042024 0 %
304.  Uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.06.2014r. 0 %
305.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.01.2015 0 %
306.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.12.2014 0 %
307.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 09.06.2024 r. 0 %
308.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 01.12.2014 0 %
309.  UCHWAŁY KADENCJA 2014-2018 0 %
310.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.11.2014 0 %
311.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2014 0 %
312.  Zarządzenia 2014 rok 0 %
313.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.09.2014 0 %
314.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.08.2014 0 %
315.  Uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 16.07.2014r. 0 %
316.  Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Kroczyce 0 %
317.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.04.2013 r. 0 %
318.  Interpelacje i zapytania radnych kadencja 2018-2023 0 %
319.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
320.  Uchwały XLI sesji RG Kroczyce z dn. 30062022 0 %
321.  Zarządzenia 2024 rok 0 %
322.  Uchwały I sesji RG Kroczyce z dn. 07052024 0 %
323.  Oświadczenia majątkowe 2024 0 %
324.  Uchwały XXIX sesji RG Kroczyce z dn. 12082021 0 %
325.  Uchwały LVII sesji RG Kroczyce z dn. 21092023 0 %
326.  Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Kroczyce za 2023 r. Kadencja 2018-2024 0 %
327.  Uchwały XLIV RG Kroczyce z dni. 29092022 0 %
328.  Uchwały XLIII RG Kroczyce z dni. 31082022 0 %
329.  Dom Kultury w Kroczycach 0 %
330.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.04.2012 0 %
331.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 16.05.2012 0 %
332.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.03.2013 r. 0 %
333.  Zarządzenia 2013 rok 0 %
334.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.02.2013 r. 0 %
335.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.12.2012 r. 0 %
336.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.12.2012 r. 0 %
337.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.11.2012r. 0 %
338.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2012r. 0 %
339.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 05.10.2012r. 0 %
340.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.08.2012 0 %
341.  UCHWAŁY KADENCJA 2024-2029 0 %
342.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.06.2012 0 %
343.  Referendum ogólnokrajowe 15.10.2023 r. 0 %
344.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.11.2018 r. 0 %
345.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.10.17 0 %
346.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.09.2017 0 %
347.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 25.08.17 0 %
348.  Oświadczenie majątkowe za 2023 r. 0 %
349.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 04.07.2017 r. 0 %
350.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.06.2017 r. 0 %
351.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.05.2017 r. 0 %
352.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.03.2017 r. 0 %
353.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.03.2017 r. 0 %
354.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.02.2017 r. 0 %
355.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. 2024 0 %
356.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.11.2017 r. 0 %
357.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 18.12.2017 r. 0 %
358.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. 0 %
359.  UCHWAŁY KADENCJA 2018-2024 0 %
360.  Uchwały XLIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2018 r. 0 %
361.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.09.2018 r. 0 %
362.  Zarządzenia 2017 rok 0 %
363.  Zarządzenia 2016 rok 0 %
364.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 13.08.2018 r. 0 %
365.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.07.2018 r. 0 %
366.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.06.18 0 %
367.  Uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.04.2018 r. 0 %
368.  Uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.03.2018 r. 0 %
369.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.01.2018 r. 0 %
370.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł. 2024 0 %
371.  Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych na 2017 r. 0 %
372.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.12.2015 r. 0 %
373.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.11.2015 r. 0 %
374.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2015 r. 0 %
375.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.10.2015 r. 0 %
376.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.09.2015r. 0 %
377.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.08.2015r. 0 %
378.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 05.08.2015r. 0 %
379.  Uchwały LXIII sesji RG Kroczyce z dn. 20032024 0 %
380.  Uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 26.06.2015r. 0 %
381.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 08.05.2015r. 0 %
382.  Uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.03.2015r. 0 %
383.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.12.2015 r. 0 %
384.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.03.2016 r. 0 %
385.  Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2018-2024 0 %
386.  Protokoły kadencja 2014-2018 0 %
387.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.12.2016 r. 0 %
388.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.11.2016 r. 0 %
389.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 21.10.2016 r. 0 %
390.  Zarządzenia 2015 rok 0 %
391.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.09.2016 r. 0 %
392.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.09.2016 r. 0 %
393.  Zarządzenia 2020 rok 0 %
394.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.06.2016 r. 0 %
395.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.06.2016 r. 0 %
396.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.05.2016 r. 0 %
397.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.02.2015r. 0 %
Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: