Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 14.8 %
2.  Zarządzenia kat. główna 10.2 %
3.  Uchwały kat. główna 9.8 %
4.  Urząd Gminy kat. główna 7.5 %
5.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 4.2 %
6.  Urzędowa tablica ogłoszeń 3.8 %
7.  Rada Gminy kat. główna 3.7 %
8.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 3.1 %
9.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.9 %
10.  Protokoły kat. główna 1.8 %
11.  Konsultacje społeczne kat. główna 1.3 %
12.  Zamówienia Publiczne kat. główna 1.3 %
13.  Opinie RIO kat. główna 1.1 %
14.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.9 %
15.  Wójt Gminy kat. główna 0.9 %
16.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.9 %
17.  Protokoły kadencja 2006-2010 0.8 %
18.  Protokoły kadencja 2002-2006 0.7 %
19.  Statut kat. główna 0.6 %
20.  Dotacje z budżetu kat. główna 0.6 %
21.  Regulamin kat. główna 0.6 %
22.  Oświadczenia majątkowe 2002 0.6 %
23.  Fundusze Europejskie kat. główna 0.5 %
24.  Oświadczenia majątkowe 2003 0.5 %
25.  Informacje wynikające z ustawy o finansach publicznych kat. główna 0.5 %
26.  Petycje kat. główna 0.5 %
27.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.5 %
28.  Rejestry, ewidencje wykazy kat. główna 0.5 %
29.  Dane kat. główna 0.5 %
30.  Oświadczenia majątkowe za 2006 0.5 %
31.  Stanowiska kat. główna 0.5 %
32.  Oświadczenia majątkowe 2004 0.5 %
33.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
34.  Oświadczenia majątkowe 2005 0.4 %
35.  Wybory samorządowe 2018 0.4 %
36.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych kat. główna 0.4 %
37.  Wybory samorządowe 2010 0.4 %
38.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.4 %
39.  Oświadczenia majątkowe za 2007 0.4 %
40.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 0.4 %
41.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 0.3 %
42.  Oświadczenia majątkowe za 2008 0.3 %
43.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
44.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
45.  Oświadczenia majątkowe radnych 2003 0.3 %
46.  Zadania i kompetencje 0.3 %
47.  Skład Rady 0.3 %
48.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
49.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
50.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
51.  UCHWAŁY KADENCJA 2006-2010 0.3 %
52.  LEADER+ 0.3 %
53.  Gospodarowanie odpadami komunalnymi kat. główna 0.3 %
54.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
55.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
56.  Wybory i referenda kat. główna 0.3 %
57.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
58.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
59.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.3 %
60.  Oświadczenia majątkowe radnych 2004 0.3 %
61.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
62.  Formularze B kat. główna 0.3 %
63.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
64.  uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
65.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.2 %
66.  Oświadczenia majątkowe za 2009 0.2 %
67.  Formularze A kat. główna 0.2 %
68.  Transmisje sesji Rady Gminy kat. główna 0.2 %
69.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
70.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
71.  Jednostki pomocnicze Gminy Kroczyce 0.2 %
72.  Wybory Prezydenta RP 28.06.2020r. 0.2 %
73.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
74.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
75.  Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste kat. główna 0.2 %
76.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
77.  Oświadczenia majątkowe radnych 2005 0.2 %
78.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.2 %
79.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
80.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
81.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r. 0.2 %
82.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.2 %
83.  Sekretarz 0.2 %
84.  Oświadczenia majątkowe za 2010 0.2 %
85.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
86.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
87.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
88.  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 0.2 %
89.  Wybory do PE 2019 0.2 %
90.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
91.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.2 %
92.  Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 0.2 %
93.  Uchwały XV siesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
94.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.2 %
95.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 0.2 %
96.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.2 %
97.  Ogłoszenia o terminach sesji 0.2 %
98.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2010-2014 0.2 %
99.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
100.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r. 0.1 %
101.  Elektroniczne Dzienniki Urzędowe kat. główna 0.1 %
102.  Strategia Gminy Kroczyce kat. główna 0.1 %
103.  Ewidencja ludności kat. główna 0.1 %
104.  Organy jednostek pomocniczych 0.1 %
105.  Sprawozdania finansowe Urząd Gminy kat. główna 0.1 %
106.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
107.  Komisje Rady 0.1 %
108.  Organ wykonawczy 0.1 %
109.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
110.  Sprawozdania finansowe JST kat. główna 0.1 %
111.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
112.  Godziny Urzędowania 0.1 %
113.  Skarbnik 0.1 %
114.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
115.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 0.1 %
116.  SPO-ROL 0.1 %
117.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
118.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
119.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
120.  uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
121.  Protokoły kadencja 2010-2014 0.1 %
122.  Dane demograficzne gminy kat. główna 0.1 %
123.  Informacje osobowe 0.1 %
124.  RPO 0.1 %
125.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
126.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
127.  Budownictwo, nieruchomości kat. główna 0.1 %
128.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
129.  Wybory Prezydenta 2020 0.1 %
130.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
131.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
132.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
133.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
134.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
135.  Przewodniczący Rady 0.1 %
136.  Uchwały V sesji RG Kroczyce z dnia 31 marca 2011 r. 0.1 %
137.  Kadra Kierownicza 0.1 %
138.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
139.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2010 0.1 %
140.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
141.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 0.1 %
142.  Oświadczenia majątkowe radnych 0.1 %
143.  uchwały III sesji RG Kroczyce z dnia 30.12.2010 r. 0.1 %
144.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
145.  UCHWAŁY KADENCJA 2010-2014 0.1 %
146.  uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
147.  PROW 0.1 %
148.  Formularze C kat. główna 0.1 %
149.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
150.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
151.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 0.1 %
152.  Gospodarka Komunalna kat. główna 0.1 %
153.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
154.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
155.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce 2010 0.1 %
156.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
157.  Uchwały VII sesji RG Kroczyce z dnia 29.06.2011r. 0 %
158.  uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2010.04.30 0 %
159.  Uchwały IV sesji RG Kroczyce z dnia 28 lutego 2011 r. 0 %
160.  uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 2010.06.30 0 %
161.  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego kat. główna 0 %
162.  Koordynator Do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Kroczyce kat. główna 0 %
163.  Ulgi podatkowe COVID19 kat. główna 0 %
164.  Uchwały VI sesji RG Kroczyce z dnia 27.04.2011 0 %
165.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
166.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
167.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z 23.07.2010r. 0 %
168.  Interpretacje podakowe kat. główna 0 %
169.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
170.  Opieka na zwierzętami bezdomnymi kat. główna 0 %
171.  Uchwały XLIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 29.10.2010 0 %
172.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
173.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 0 %
174.  uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0 %
175.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 0 %
176.  Referendum ogólnokrajowe 2015 0 %
177.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
178.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
179.  Wybory Prezydenckie 2015 0 %
180.  Zarządzenia 2011 rok 0 %
181.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
182.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z 29.09.2010r. 0 %
183.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 28.10.2011 0 %
184.  Wybory Samorządowe 2014 0 %
185.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z 10.09.2010r. 0 %
186.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
187.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
188.  Uchwały XLIV Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.11.2010 0 %
189.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 01.12.2010 r. 0 %
190.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
191.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z 25.08.2010r. 0 %
192.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
193.  Zarządzenia 2012 rok 0 %
194.  Uchwały II sesji RG Kroczyce z dn. 01.12.2010 0 %
195.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 kat. główna 0 %
196.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 28.11.2011 0 %
197.  Budżet kat. główna 0 %
198.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce 0 %
199.  Uchwały XIII sesji RG Kroczyce z dn. 25.01.2012 r. 0 %
200.  Uchwały VIII sesji RG Kroczyce z dnia 31.08.2011r. 0 %
201.  Uchwały XII sesji RG Kroczyce z dnia 29.12.2011 0 %
202.  Uchwały IX sesji RG Kroczyce z dnia 28.09.2011 0 %
203.  Uchwały XIV sesji RG Kroczyce z dn. 29.02.2012 r. 0 %
204.  Podstawowe informacje 0 %
205.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
206.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
207.  Posiedzenia Zarządu 0 %
208.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
209.  Uchwały Zarządu 0 %
210.  Skład osobowy Zarządu 0 %
211.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.03.2020 r. 0 %
212.  Zarządzenia 2019 rok 0 %
213.  Zarządzenia 2018 rok 0 %
214.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.10.2019 r. 0 %
215.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 02.07.2020 r. 0 %
216.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.10.2019 r. 0 %
217.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. 2022 0 %
218.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.06.2020 r. 0 %
219.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 25.11.2019 r. 0 %
220.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.04.2020 r. 0 %
221.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r._1 0 %
222.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2022_1 0 %
223.  Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 0 %
224.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.01.2020 r. 0 %
225.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 0 %
226.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2022 0 %
227.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 18.12.2019 r. 0 %
228.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.02.2020 r. 0 %
229.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.08.2019 r. 0 %
230.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.01.2019 r. 0 %
231.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 0 %
232.  Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Kroczyce kadencja 2018-2023 0 %
233.  Protokoły kadencja 2018-2023 0 %
234.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 21.12.2018 r. 0 %
235.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.11.2018 r. 0 %
236.  Uchwały LVI sesji RG Kroczyce z dn. 31082023 0 %
237.  UCHWAŁY KADENCJA 2018-2023 0 %
238.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.11.2018 r. 0 %
239.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.09.2018 r. 0 %
240.  Uchwały XLIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2018 r. 0 %
241.  Oświadczenia majątkowe 0 %
242.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 0 %
243.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2018_1 r. 0 %
244.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r. 0 %
245.  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 0 %
246.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 11.07.2019 r. 0 %
247.  Uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 17.06.2019 r. 0 %
248.  Nabór na wolne stanowiska 0 %
249.  Uchwały LV sesji RG Kroczyce z dn. 25072023 0 %
250.  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 0 %
251.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 23.04.2019 r. 0 %
252.  Uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.03.2019 r. 0 %
253.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 11092020 0 %
254.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014-2018 0 %
255.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r. 0 %
256.  Uchwały LIII sesji RG Kroczyce z dn. 31052023 0 %
257.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2021_1 0 %
258.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2021 0 %
259.  Uchwały XL sesji RG Kroczyce z dn. 31052022 0 %
260.  Uchwały XXXIX sesji RG Kroczyce z dn. 27042022 0 %
261.  Uchwały XXXVIII sesji RG Kroczyce z dn. 29032022 0 %
262.  Oświadczenia majątkowe za 2022 r. 0 %
263.  Uchwały XXXVII sesji RG Kroczyce z dn. 11032022 0 %
264.  Zarządzenia 2022 rok 0 %
265.  Uchwały XXXVI sesji RG Kroczyce z dn. 28022022 0 %
266.  Oświadczenia majątkowe za 2021 r. 0 %
267.  Uchwały XLII sesji RG Kroczyce z dn. 20072022 0 %
268.  Petycje 2022 0 %
269.  Uchwały XLV RG Kroczyce z dni. 28102022 0 %
270.  Uchwały LII sesji RG Kroczyce z dn. 27042023 0 %
271.  Uchwały LI RG Kroczyce z dn. 31032023 0 %
272.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł. 2023 0 %
273.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. 2023 0 %
274.  Zamówienia publiczne 2023 0 %
275.  Uchwały XLVIII RG Kroczyce z dn. 09012023 0 %
276.  Zarządzenia 2023 rok 0 %
277.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 0 %
278.  Uchwały XLVII RG Kroczyce z dn. 14122022 0 %
279.  Uchwały XLVI RG Kroczyce z dn. 29112022 0 %
280.  Uchwały XXXV sesji RG Kroczyce z dn. 28012022 0 %
281.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł. 2022 0 %
282.  Zamówienia publiczne 2022 0 %
283.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł. 0 %
284.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. 0 %
285.  Zamówienia Publiczne 2021 0 %
286.  Uchwały LIV sesji RG Kroczyce z dn. 29062023 0 %
287.  Zarządzenia 2021 rok 0 %
288.  Petycje 2021 0 %
289.  Oświadczenia majątkowe za 2020 r. 0 %
290.  Uchwały XXIV sesji RG Kroczyce z dn. 02022021 0 %
291.  Uchwały XXIII sesji RG Kroczyce z dn. 14122020 0 %
292.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 13082020 0 %
293.  Uchwały XXV sesji RG Kroczyce z dn. 11032021 0 %
294.  Uchwały XXVI sesji RG Kroczyce z dn. 19042021 0 %
295.  Uchwały XXVII sesji RG Kroczyce z dn. 31052021 0 %
296.  Uchwały XXXIV sesji RG Kroczyce z dn. 30122021 0 %
297.  Uchwały XXXIII sesji RG Kroczyce z dn. 22122021 0 %
298.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 0 %
299.  Uchwały XXXII sesji RG Kroczyce z dn. 30112021 0 %
300.  Uchwały XXXI sesji RG Kroczyce z dn. 29102021 0 %
301.  Uchwały XXX sesji RG Kroczyce z dn. 12102021 0 %
302.  Uchwały XXVIII sesji RG Kroczyce z dn. 29062021 0 %
303.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r. 0 %
304.  Uchwały L RG Kroczyce z dn. 23022023 0 %
305.  Petycje 2023 0 %
306.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r._1 0 %
307.  Zarządzenia 2017 rok 0 %
308.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2010-2014 0 %
309.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.12.2013 r. 0 %
310.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.11.2013 r. 0 %
311.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.10.2013 r. 0 %
312.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.09.2013 r. 0 %
313.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.07.2013 r. 0 %
314.  Oświadczenia majątkowe za 2012 0 %
315.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.06.2013 r. 0 %
316.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 0 %
317.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.05.2013 r. 0 %
318.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.04.2013 r. 0 %
319.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.03.2013 r. 0 %
320.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.01.2014 r. 0 %
321.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.03.2014 r. 0 %
322.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.04.2014 r. 0 %
323.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 01.12.2014 0 %
324.  UCHWAŁY KADENCJA 2014-2018 0 %
325.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.11.2014 0 %
326.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2014 0 %
327.  Zarządzenia 2014 rok 0 %
328.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.09.2014 0 %
329.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.08.2014 0 %
330.  Uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 16.07.2014r. 0 %
331.  Uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.06.2014r. 0 %
332.  Oświadczenia majątkowe za 2013 0 %
333.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 0 %
334.  Zarządzenia 2013 rok 0 %
335.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.02.2013 r. 0 %
336.  Uchwały XLIII RG Kroczyce z dni. 31082022 0 %
337.  Referendum ogólnokrajowe 15.10.2023 r. 0 %
338.  Uchwały LVII sesji RG Kroczyce z dn. 21092023 0 %
339.  Uchwały XLI sesji RG Kroczyce z dn. 30062022 0 %
340.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
341.  Interpelacje i zapytania radnych kadencja 2018-2023 0 %
342.  Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Kroczyce 0 %
343.  Uchwały XXII sesji RG Kroczyce z dn. 30102020 0 %
344.  Uchwały XLIX RG Kroczyce z dn. 27012023 0 %
345.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 0 %
346.  Uchwały LIX sesji RG Kroczyce z dn. 30112023 0 %
347.  Uchwały XLIV RG Kroczyce z dni. 29092022 0 %
348.  Uchwały XXIX sesji RG Kroczyce z dn. 12082021 0 %
349.  Dom Kultury w Kroczycach 0 %
350.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.12.2012 r. 0 %
351.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.12.2012 r. 0 %
352.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.11.2012r. 0 %
353.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2012r. 0 %
354.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 05.10.2012r. 0 %
355.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.08.2012 0 %
356.  Oświadczenia majątkowe za 2011 0 %
357.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.06.2012 0 %
358.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 0 %
359.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 16.05.2012 0 %
360.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.04.2012 0 %
361.  Uchwały LVIII sesji RG Kroczyce z dn. 25102023 0 %
362.  Protokoły kadencja 2014-2018 0 %
363.  Zarządzenia 2016 rok 0 %
364.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r. 0 %
365.  Oświadczenie majątkowe za 2016 r. 0 %
366.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 04.07.2017 r. 0 %
367.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.06.2017 r. 0 %
368.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.05.2017 r. 0 %
369.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.03.2017 r. 0 %
370.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.03.2017 r. 0 %
371.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.02.2017 r. 0 %
372.  Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych na 2017 r. 0 %
373.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.12.2016 r. 0 %
374.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.11.2016 r. 0 %
375.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 25.08.17 0 %
376.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.09.2017 0 %
377.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.10.17 0 %
378.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 13.08.2018 r. 0 %
379.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.07.2018 r. 0 %
380.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 r. 0 %
381.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.06.18 0 %
382.  Oświadczenia majątkowe za 2017 r. 0 %
383.  Uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.04.2018 r. 0 %
384.  Uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.03.2018 r. 0 %
385.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.01.2018 r. 0 %
386.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. 0 %
387.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 18.12.2017 r. 0 %
388.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.11.2017 r. 0 %
389.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 21.10.2016 r. 0 %
390.  Zarządzenia 2015 rok 0 %
391.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.09.2015r. 0 %
392.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.08.2015r. 0 %
393.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 05.08.2015r. 0 %
394.  Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 0 %
395.  Uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 26.06.2015r. 0 %
396.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 0 %
397.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 08.05.2015r. 0 %
398.  Uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.03.2015r. 0 %
399.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.02.2015r. 0 %
400.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2014-2018 0 %
401.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.01.2015 0 %
402.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.10.2015 r. 0 %
403.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2015 r. 0 %
404.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.11.2015 r. 0 %
405.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.09.2016 r. 0 %
406.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.09.2016 r. 0 %
407.  Zarządzenia 2020 rok 0 %
408.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.06.2016 r. 0 %
409.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.06.2016 r. 0 %
410.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.05.2016 r. 0 %
411.  Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 0 %
412.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 0 %
413.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.03.2016 r. 0 %
414.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.12.2015 r. 0 %
415.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.12.2015 r. 0 %
416.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.12.2014 0 %
Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: