Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 15.2 %
2.  Zarządzenia kat. główna 8.8 %
3.  Uchwały kat. główna 6.9 %
4.  Urząd Gminy kat. główna 5.2 %
5.  Urzędowa tablica ogłoszeń 4.5 %
6.  Oświadczenia majątkowe kat. główna 3.5 %
7.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 3.1 %
8.  Rada Gminy kat. główna 2.7 %
9.  Jednostki organizacyjne kat. główna 2 %
10.  Protokoły kat. główna 1.6 %
11.  Opinie RIO kat. główna 1 %
12.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 1 %
13.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1 %
14.  Protokoły kadencja 2006-2010 1 %
15.  Wójt Gminy kat. główna 1 %
16.  Oferty inwestycyjne kat. główna 1 %
17.  Protokoły kadencja 2002-2006 0.8 %
18.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.8 %
19.  Zamówienia Publiczne kat. główna 0.7 %
20.  Oświadczenia majątkowe 2002 0.7 %
21.  Statut kat. główna 0.7 %
22.  Regulamin kat. główna 0.7 %
23.  Oświadczenia majątkowe 2003 0.6 %
24.  Fundusze Europejskie kat. główna 0.6 %
25.  Realizacja budżetu kat. główna 0.6 %
26.  Dane kat. główna 0.6 %
27.  Oświadczenia majątkowe za 2006 0.6 %
28.  Oświadczenia majątkowe 2004 0.5 %
29.  Dotacje z budżetu kat. główna 0.5 %
30.  Stanowiska kat. główna 0.5 %
31.  Oświadczenia majątkowe 2005 0.5 %
32.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
33.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.5 %
34.  Wybory do Sejmu i Senatu 2007 kat. główna 0.5 %
35.  Wybory samorządowe 2010 kat. główna 0.5 %
36.  Rejestry, ewidencje wykazy kat. główna 0.5 %
37.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.5 %
38.  Oświadczenia majątkowe za 2007 0.4 %
39.  Informacje wynikające z ustawy o finansach publicznych kat. główna 0.4 %
40.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 0.4 %
41.  Petycje kat. główna 0.4 %
42.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 0.4 %
43.  Oświadczenia majątkowe za 2008 0.4 %
44.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.4 %
45.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.4 %
46.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.4 %
47.  Oświadczenia majątkowe radnych 2003 0.4 %
48.  Zadania i kompetencje 0.4 %
49.  Skład Rady 0.4 %
50.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
51.  Budżet 2007 kat. główna 0.3 %
52.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
53.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
54.  UCHWAŁY KADENCJA 2006-2010 0.3 %
55.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.3 %
56.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych kat. główna 0.3 %
57.  LEADER+ 0.3 %
58.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
59.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
60.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
61.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
62.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.3 %
63.  Oświadczenia majątkowe radnych 2004 0.3 %
64.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
65.  Formularze B kat. główna 0.3 %
66.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
67.  uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
68.  Spółki Prawa Handlowego kat. główna 0.3 %
69.  Elektroniczna skrzynka podawcza kat. główna 0.3 %
70.  Oświadczenia majątkowe za 2009 0.3 %
71.  Formularze A kat. główna 0.3 %
72.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
73.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
74.  Jednostki pomocnicze Gminy Kroczyce 0.3 %
75.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
76.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
77.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.3 %
78.  Budżet 2008 kat. główna 0.2 %
79.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0.2 %
80.  Budżet 2009 kat. główna 0.2 %
81.  Oświadczenia majątkowe radnych 2005 0.2 %
82.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
83.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
84.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r. 0.2 %
85.  Sekretarz 0.2 %
86.  Oświadczenia majątkowe za 2010 0.2 %
87.  Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste kat. główna 0.2 %
88.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
89.  Gospodarowanie odpadami komunalnymi kat. główna 0.2 %
90.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach 0.2 %
91.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
92.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
93.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
94.  ZPORR 0.2 %
95.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.2 %
96.  Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy 0.2 %
97.  Transmisje sesji Rady Gminy kat. główna 0.2 %
98.  Budżet 2010 kat. główna 0.2 %
99.  Uchwały XV siesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
100.  Wybory Prezydenta RP 28.06.2020r. kat. główna 0.2 %
101.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.2 %
102.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.2 %
103.  Ogłoszenia o terminach sesji 0.2 %
104.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2010-2014 0.2 %
105.  Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 kat. główna 0.2 %
106.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.2 %
107.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r. 0.2 %
108.  Organy jednostek pomocniczych 0.2 %
109.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.2 %
110.  Komisje Rady 0.2 %
111.  Organ wykonawczy 0.2 %
112.  Ewidencja ludności kat. główna 0.2 %
113.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.2 %
114.  Elektroniczne Dzienniki Urzędowe kat. główna 0.2 %
115.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
116.  Godziny Urzędowania 0.1 %
117.  Skarbnik 0.1 %
118.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
119.  Wybory do PE 2019 kat. główna 0.1 %
120.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 0.1 %
121.  Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 kat. główna 0.1 %
122.  Budżet 2011 kat. główna 0.1 %
123.  SPO-ROL 0.1 %
124.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
125.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
126.  Strategia Gminy Kroczyce kat. główna 0.1 %
127.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
128.  uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
129.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
130.  Protokoły kadencja 2010-2014 0.1 %
131.  Informacje osobowe 0.1 %
132.  RPO 0.1 %
133.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
134.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
135.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
136.  Budownictwo, nieruchomości kat. główna 0.1 %
137.  Raport o stanie gminy kat. główna 0.1 %
138.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2006-2010 0.1 %
139.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
140.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce 0.1 %
141.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
142.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
143.  Dane demograficzne gminy kat. główna 0.1 %
144.  Przewodniczący Rady 0.1 %
145.  Uchwały V sesji RG Kroczyce z dnia 31 marca 2011 r. 0.1 %
146.  Sprawozdania finansowe JST kat. główna 0.1 %
147.  Kadra Kierownicza 0.1 %
148.  Sprawozdania finansowe Urząd Gminy kat. główna 0.1 %
149.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
150.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2010 0.1 %
151.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
152.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 0.1 %
153.  Wybory Prezydenta 2020 kat. główna 0.1 %
154.  Oświadczenia majątkowe radnych 0.1 %
155.  uchwały III sesji RG Kroczyce z dnia 30.12.2010 r. 0.1 %
156.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0.1 %
157.  UCHWAŁY KADENCJA 2010-2014 0.1 %
158.  uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
159.  PROW 0.1 %
160.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
161.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0.1 %
162.  Formularze C kat. główna 0.1 %
163.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 0.1 %
164.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
165.  Gospodarka Komunalna kat. główna 0.1 %
166.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
167.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce 2010 0.1 %
168.  Budżet 2021 kat. główna 0.1 %
169.  Budżet 2020 kat. główna 0.1 %
170.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0.1 %
171.  Budżet 2012 kat. główna 0.1 %
172.  Uchwały VII sesji RG Kroczyce z dnia 29.06.2011r. 0.1 %
173.  uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2010.04.30 0.1 %
174.  Uchwały IV sesji RG Kroczyce z dnia 28 lutego 2011 r. 0.1 %
175.  uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 2010.06.30 0.1 %
176.  Uchwały VI sesji RG Kroczyce z dnia 27.04.2011 0 %
177.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
178.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
179.  Budżet 2019 kat. główna 0 %
180.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z 23.07.2010r. 0 %
181.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
182.  Uchwały XLIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 29.10.2010 0 %
183.  Budzet 2018 kat. główna 0 %
184.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
185.  uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 0 %
186.  Budżet 2015 kat. główna 0 %
187.  uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce 0 %
188.  Budżet 2013 kat. główna 0 %
189.  Budżet 2016 kat. główna 0 %
190.  Budżet 2014 kat. główna 0 %
191.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
192.  Ulgi podatkowe COVID19 kat. główna 0 %
193.  Zarządzenia 2011 rok 0 %
194.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2008 0 %
195.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z 29.09.2010r. 0 %
196.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 28.10.2011 0 %
197.  Budżet 2017 kat. główna 0 %
198.  Koordynator Do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Kroczyce kat. główna 0 %
199.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 kat. główna 0 %
200.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z 10.09.2010r. 0 %
201.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
202.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
203.  Uchwały XLIV Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.11.2010 0 %
204.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 01.12.2010 r. 0 %
205.  Wybory Prezydenckie 2015 kat. główna 0 %
206.  Opieka na zwierzętami bezdomnymi kat. główna 0 %
207.  Referendum ogólnokrajowe 2015 kat. główna 0 %
208.  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego kat. główna 0 %
209.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 0 %
210.  Wybory Samorządowe 2014 kat. główna 0 %
211.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z 25.08.2010r. 0 %
212.  Interpretacje podakowe kat. główna 0 %
213.  Zarządzenia 2012 rok 0 %
214.  Uchwały II sesji RG Kroczyce z dn. 01.12.2010 0 %
215.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
216.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 kat. główna 0 %
217.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce 2007 kat. główna 0 %
218.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 28.11.2011 0 %
219.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce 0 %
220.  Uchwały XIII sesji RG Kroczyce z dn. 25.01.2012 r. 0 %
221.  Uchwały VIII sesji RG Kroczyce z dnia 31.08.2011r. 0 %
222.  Uchwały XII sesji RG Kroczyce z dnia 29.12.2011 0 %
223.  Uchwały IX sesji RG Kroczyce z dnia 28.09.2011 0 %
224.  Uchwały XIV sesji RG Kroczyce z dn. 29.02.2012 r. 0 %
225.  Budżet 2022 kat. główna 0 %
226.  Podstawowe informacje 0 %
227.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
228.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
229.  Posiedzenia Zarządu 0 %
230.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
231.  Uchwały Zarządu 0 %
232.  Skład osobowy Zarządu 0 %
233.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2018_1 r. 0 %
234.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.08.2019 r. 0 %
235.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 11092020 0 %
236.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r. 0 %
237.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.10.2019 r. 0 %
238.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.10.2019 r. 0 %
239.  Interpelacje i zapytania radnych kadencja 2018-2023 0 %
240.  Zarządzenia 2018 rok 0 %
241.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.03.2020 r. 0 %
242.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.02.2020 r. 0 %
243.  Oświadczenia majątkowe za 2019 r. 0 %
244.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.01.2020 r. 0 %
245.  Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Kroczyce 0 %
246.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 0 %
247.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 18.12.2019 r. 0 %
248.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 25.11.2019 r. 0 %
249.  Zarządzenia 2019 rok 0 %
250.  Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 0 %
251.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 11.07.2019 r. 0 %
252.  Uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 17.06.2019 r. 0 %
253.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 21.12.2018 r. 0 %
254.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.11.2018 r. 0 %
255.  Uchwały XLIII RG Kroczyce z dni. 31082022 0 %
256.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.11.2018 r. 0 %
257.  UCHWAŁY KADENCJA 2018-2023 0 %
258.  Uchwały XLIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2018 r. 0 %
259.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2014-2018 0 %
260.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.09.2018 r. 0 %
261.  Zarządzenia 2017 rok 0 %
262.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 13.08.2018 r. 0 %
263.  Protokoły kadencja 2018-2023 0 %
264.  Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Kroczyce kadencja 2018-2023 0 %
265.  Nabór na wolne stanowiska 0 %
266.  Interpelacje i zapytania radnych 0 %
267.  Uchwały XLI sesji RG Kroczyce z dn. 30062022 0 %
268.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 23.04.2019 r. 0 %
269.  Uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.03.2019 r. 0 %
270.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2018-2023 0 %
271.  Oświadczenia majątkowe 0 %
272.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.01.2019 r. 0 %
273.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 0 %
274.  Zarządzenia 2016 rok 0 %
275.  Uchwały XLVI RG Kroczyce z dn. 29112022 0 %
276.  Uchwały XXXV sesji RG Kroczyce z dn. 28012022 0 %
277.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł. 2022 0 %
278.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. 2022 0 %
279.  Zamówienia publiczne 2022 0 %
280.  Uchwały XXXIV sesji RG Kroczyce z dn. 30122021 0 %
281.  Uchwały XXXIII sesji RG Kroczyce z dn. 22122021 0 %
282.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 0 %
283.  Uchwały XXXII sesji RG Kroczyce z dn. 30112021 0 %
284.  Uchwały XXXI sesji RG Kroczyce z dn. 29102021 0 %
285.  Oświadczenia majątkowe za 2021 r. 0 %
286.  Zarządzenia 2022 rok 0 %
287.  Uchwały XLV RG Kroczyce z dni. 28102022 0 %
288.  2022 0 %
289.  Uchwały XLII sesji RG Kroczyce z dn. 20072022 0 %
290.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2021_1 0 %
291.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2021 0 %
292.  Uchwały XL sesji RG Kroczyce z dn. 31052022 0 %
293.  Uchwały XXXIX sesji RG Kroczyce z dn. 27042022 0 %
294.  Uchwały XXXVIII sesji RG Kroczyce z dn. 29032022 0 %
295.  Uchwały XXXVII sesji RG Kroczyce z dn. 11032022 0 %
296.  Uchwały XXX sesji RG Kroczyce z dn. 12102021 0 %
297.  Uchwały XXVIII sesji RG Kroczyce z dn. 29062021 0 %
298.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r._1 0 %
299.  Oświadczenia majątkowe za 2020 r. 0 %
300.  Uchwały XXIV sesji RG Kroczyce z dn. 02022021 0 %
301.  Uchwały XXIII sesji RG Kroczyce z dn. 14122020 0 %
302.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 13082020 0 %
303.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r._1 0 %
304.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r. 0 %
305.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 02.07.2020 r. 0 %
306.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.06.2020 r. 0 %
307.  Uchwały XXXVI sesji RG Kroczyce z dn. 28022022 0 %
308.  2021 0 %
309.  Zarządzenia 2021 rok 0 %
310.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r. 0 %
311.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 0 %
312.  Uchwały XXVII sesji RG Kroczyce z dn. 31052021 0 %
313.  Uchwały XXII sesji RG Kroczyce z dn. 30102020 0 %
314.  Uchwały XXVI sesji RG Kroczyce z dn. 19042021 0 %
315.  Uchwały XXV sesji RG Kroczyce z dn. 11032021 0 %
316.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł. 0 %
317.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. 0 %
318.  Zamówienia Publiczne 2021 0 %
319.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.04.2020 r. 0 %
320.  Uchwały IX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.08.2015r. 0 %
321.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2012r. 0 %
322.  Uchwały II sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.12.2014 0 %
323.  Protokoły kadencja 2014-2018 0 %
324.  Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2010-2014 0 %
325.  Uchwały I sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 01.12.2014 0 %
326.  UCHWAŁY KADENCJA 2014-2018 0 %
327.  Uchwały XLII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.11.2014 0 %
328.  Uchwały XLI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2014 0 %
329.  Zarządzenia 2014 rok 0 %
330.  Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.01.2015 0 %
331.  Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2014-2018 0 %
332.  Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.02.2015r. 0 %
333.  Uchwały VIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 05.08.2015r. 0 %
334.  Oświadczenia majątkowe za 2011 0 %
335.  Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 0 %
336.  Uchwały VII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 26.06.2015r. 0 %
337.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.08.2012 0 %
338.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 0 %
339.  Uchwały VI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 08.05.2015r. 0 %
340.  Uchwały V sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.03.2015r. 0 %
341.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 05.10.2012r. 0 %
342.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.09.2014 0 %
343.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.11.2012r. 0 %
344.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.08.2014 0 %
345.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.09.2013 r. 0 %
346.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.07.2013 r. 0 %
347.  Oświadczenia majątkowe za 2012 0 %
348.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.06.2013 r. 0 %
349.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 0 %
350.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.05.2013 r. 0 %
351.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.02.2013 r. 0 %
352.  Zarządzenia 2013 rok 0 %
353.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.04.2013 r. 0 %
354.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.10.2013 r. 0 %
355.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.11.2013 r. 0 %
356.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.12.2013 r. 0 %
357.  Uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 16.07.2014r. 0 %
358.  Uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.06.2014r. 0 %
359.  Oświadczenia majątkowe za 2013 0 %
360.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 0 %
361.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.04.2014 r. 0 %
362.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.12.2012 r. 0 %
363.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.03.2014 r. 0 %
364.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 28.01.2014 r. 0 %
365.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.12.2012 r. 0 %
366.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.03.2013 r. 0 %
367.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.06.2012 0 %
368.  Uchwały XL sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.07.2018 r. 0 %
369.  Uchwały XXXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.09.2017 0 %
370.  Uchwały XXXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 25.08.17 0 %
371.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r. 0 %
372.  Oświadczenie majątkowe za 2016 r. 0 %
373.  Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 04.07.2017 r. 0 %
374.  Uchwały XXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 19.06.2017 r. 0 %
375.  Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.05.2017 r. 0 %
376.  Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.03.2017 r. 0 %
377.  Uchwały XXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.03.2017 r. 0 %
378.  Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.10.17 0 %
379.  Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 15.11.2017 r. 0 %
380.  Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 18.12.2017 r. 0 %
381.  Uchwały XLIV RG Kroczyce z dni. 29092022 0 %
382.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 r. 0 %
383.  Uchwały XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 29.06.18 0 %
384.  Oświadczenia majątkowe za 2017 r. 0 %
385.  Uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.04.2018 r. 0 %
386.  Uchwały XXXVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.03.2018 r. 0 %
387.  Uchwały XXXVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 31.01.2018 r. 0 %
388.  Uchwały XXIX sesji RG Kroczyce z dn. 12082021 0 %
389.  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. 0 %
390.  Uchwały XXV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.02.2017 r. 0 %
391.  Dom Kultury w Kroczycach 0 %
392.  Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych na 2017 r. 0 %
393.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 0 %
394.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.03.2016 r. 0 %
395.  Uchwały XVI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 16.05.2012 0 %
396.  Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 0 %
397.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.12.2015 r. 0 %
398.  Uchwały XIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.12.2015 r. 0 %
399.  Uchwały XIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.11.2015 r. 0 %
400.  Uchwały XII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 30.10.2015 r. 0 %
401.  Uchwały XI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.10.2015 r. 0 %
402.  Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 0 %
403.  Uchwały XVII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 24.05.2016 r. 0 %
404.  Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 03.06.2016 r. 0 %
405.  Uchwały XV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.04.2012 0 %
406.  Uchwały XXIV sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 12.12.2016 r. 0 %
407.  Uchwały XXIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 14.11.2016 r. 0 %
408.  Uchwały XXII sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 21.10.2016 r. 0 %
409.  Zarządzenia 2015 rok 0 %
410.  Uchwały XXI sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 22.09.2016 r. 0 %
411.  Uchwały XX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 09.09.2016 r. 0 %
412.  Zarządzenia 2020 rok 0 %
413.  Uchwały XIX sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 27.06.2016 r. 0 %
414.  Uchwały X sesji Rady Gminy Kroczyce z dn. 10.09.2015r. 0 %
Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: