Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje społeczne

Wyświetl stronę główną » Konsultacje społeczne » Konsultacje społeczne

Podtytuł: dotyczące projektów uchwał Rady Gminy Kroczyce: - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej, - w sprawie zmiany uchwały nr 340/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Szanowni Państwo!

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Kroczyce:

  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej,
  • w sprawie zmiany uchwały nr 340/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia
    14 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat propozycji i  rozwiązań zawartych w przedmiotowych uchwałach. Projekty uchwał zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy głoszeń Urzędu Gminy Kroczyce. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez złożenie wypełnionych formularzy konsultacji.


Opinie do projektów uchwał można składać od dnia 15 listopada 2023 r. do dnia
22 listopada 2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
Urząd Gminy Kroczyce, 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, adres e-mail: kroczyce@kroczyce.pl.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Monika Gajecka, tel. (34) 315 21 50-5 wew. 27.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach .

Kroczyce, dnia 2023-11-07

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-11-15

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-11-15

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-11-15

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-11-15

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-11-15

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-11-15

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-11-15

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-11-15

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-11-07

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-11-07

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-11-07

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: