Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje społeczne

Wyświetl stronę główną » Konsultacje społeczne » Konsultacje społeczne

Podtytuł: dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji projektu grantowego pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Kroczyce"

Szanowni Państwo!

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji projektu grantowego pn.: „Odnawialne  źródła energii w Gminie Kroczyce”.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat propozycji i  rozwiązań zawartych w dokumencie. Konsultacje są prowadzone poprzez umieszczenia projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne", na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy głoszeń Urzędu Gminy Kroczyce.

Konsultacje przeprowadzone będą w dwóch formach:

  1. poprzez złożenie wypełnionego formularza lub
  2. poprzez przedłożenie opinii / propozycji na piśmie.


Opinie do projektu w/w dokumentu można składać w terminie od dnia 29 maja 2023 r. do dnia 5 czerwca 2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Urząd Gminy Kroczyce, 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, adres e- mail: zp2@kroczyce.pl.

Osobą do kontaktu w sprawie w/w projektu uchwały jest: Grażyna Masiarek.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Wójt Gminy Kroczyce
     Stefan Pantak

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-06-07

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-05-22

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2023-05-22

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2023-05-22

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-05-22

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-05-22

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-05-22

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-05-22

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-05-22

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: