Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja w sprawie sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Kroczyce

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Gminy » Informacja w sprawie sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Kroczyce

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz dużemu zainteresowaniu zakupem tańszego węgla za pośrednictwem samorządu, informuję, że Gmina Kroczyce przystępuje do programu preferencyjnej sprzedaży węgla (paliwa stałego) dla swoich mieszkańców.

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla będą mogły składać wnioski o jego zakup w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach, ul. T. Kościuszki 29 w godzinach pracy ośrodka.

Nabór wniosków rozpocznie się 10 listopada 2022r.

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kroczyce www.kroczyce.bip.jur.pl  oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kroczycach.

Informujemy, że Gmina Kroczyce będzie sprzedawać paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto. Do tej ceny nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Trwają negocjacje ceny z podmiotami, które będą dokonywały sprzedaży w imieniu gminy  na rzecz mieszkańców. W najbliższym czasie zostaną podane do wiadomości lokalizacje składów współpracujących z gminą.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła zakupić osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego taka osoba będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023r.

Wraz z wnioskiem wymagane będzie oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Celem dotarcia do szerszego grona odbiorców, wszelkie informacje będą także publikowane na naszej stronie internetowej www.kroczyce.pl oraz Facebooku Gminy Kroczyce.

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-11-08

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: