Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z OPP w 2022 r.

Wyświetl stronę główną » Konsultacje społeczne » Informacja o konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z OPP w 2022 r.

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2022., Wójt Gminy Kroczyce ustala przeprowadzenie w/w konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie umieszczenia projektu programu w BIP w zakładce „konsultacje społeczne” oraz na stronie www.kroczyce.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kroczyce.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na dzień 14 października 2021 r., natomiast czas zakończenia konsultacji to dzień 22 października 2021 r.

Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Kroczyce do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na adres:

 Urząd Gminy Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

 

lub na adresy mailowe: kroczyce@kroczyce.pl lub mbrzyszcz@kroczyce.pl,

bądź telefoniczne pod numerem: 34 3152150 do 5 wew. 39

Osoba do kontaktu: Magdalena Welon-Brzyszcz

Na Państwa propozycje i sugestie oczekujemy w terminie do dnia 22 października 2021 r.

 

Wójt Gminy Kroczyce
Stefan Pantak

                                                                                                                  

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-10-13

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2021-10-13

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2021-10-13

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytka

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: