Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: 23/III/2006, z dnia: 29 grudnia 2006 r.

Wyświetl stronę główną » Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce » Uchwały » UCHWAŁY KADENCJA 2006-2010 » Uchwała: 23/III/2006, z dnia: 29 grudnia 2006 r.

Uchwała numer: 23/III/2006.

Z dnia: 29 grudnia 2006 r..

W sprawie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu PrzeciwdziałaniaNarkomanii na 2007 rok .

Uchwała Nr 23/III/2006
Rady Gminy Kroczyce
 z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii na 2007 rok


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485)

Rada Gminy Kroczyce
- u c h w a l a -

§ 1.
Gminny program przeciwdziałania narkomanii w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały - stanowiący integralną część Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2007-03-06

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2007-03-06

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: