Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: 56/VII/2011, z dnia: 29 czerwca 2011 r.

Wyświetl stronę główną » Uchwały VII sesji RG Kroczyce z dnia 29.06.2011r. » Uchwały » UCHWAŁY KADENCJA 2010-2014 » Uchwała: 56/VII/2011, z dnia: 29 czerwca 2011 r.

Uchwała numer: 56/VII/2011.

Z dnia: 29 czerwca 2011 r..

W sprawie: w sprawie: określenia wysokości dotacji z budżetu Gminy Kroczyce dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego..

UCHWAŁA Nr 56/VII/2011
Rady  Gminy Kroczyce
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: określenia wysokości dotacji z budżetu Gminy Kroczyce dla  szkół    publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego.
 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, (Dz.U.z 2001r. Nr  142 poz.1591 z późn. zm.) , art. 80 ust. 3 i 3 h ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r . Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 218 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).


Rada Gminy Kroczyce
uchwala


§ 1.

Wysokość dotacji dla szkół publicznych na okres do 31 grudnia 2011 r.  prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego wynosi  110 % kwoty  przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Kroczyce.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.
       

Informacje

Rejestr zmian

2011-08-23

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: