Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: 50/VII/2011, z dnia: 29 czerwca 2011 r.

Wyświetl stronę główną » Uchwały VII sesji RG Kroczyce z dnia 29.06.2011r. » Uchwały » UCHWAŁY KADENCJA 2010-2014 » Uchwała: 50/VII/2011, z dnia: 29 czerwca 2011 r.

Uchwała numer: 50/VII/2011.

Z dnia: 29 czerwca 2011 r..

W sprawie: w sprawie: zmiany uchwały nr 15/III/2010 z dnia 30 grudnia 2010, r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2011 – 2030.

Uchwała Nr 50/VII/2011
Rady Gminy Kroczyce
z dnia  29 czerwca  2011 r.


w sprawie:  zmiany uchwały nr 15/III/2010 z dnia  30 grudnia 2010, r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce
na lata 2011 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 229 i art. 231 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce
- u c h w a l a -

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2011 – 2030.
2. Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2011 – 2030 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2011 – 2015.

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2011 – 2015 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2011-08-23

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2011-08-23

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: