Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: 249/XXXVIII/2010, z dnia: 30 czerwca 2010 r.

Wyświetl stronę główną » uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 2010.06.30 » Uchwały » UCHWAŁY KADENCJA 2006-2010 » Uchwała: 249/XXXVIII/2010, z dnia: 30 czerwca 2010 r.

Uchwała numer: 249/XXXVIII/2010.

Z dnia: 30 czerwca 2010 r..

W sprawie: w sprawie podziału gminy Kroczyce na okręgi wyborcze.

Uchwała Nr 249/XXXVIII/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie podziału gminy Kroczyce na okręgi wyborcze


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  z 2003 r. nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)

 

 

 

 

Rada Gminy Kroczyce
- u c h w a l a -

 

 

 

 

§ 1.

 

Dokonuje się podziału gminy Kroczyce na stałe okręgi wyborcze ustalając ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

§ 3.

Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

 

 

 

 

§ 4.

Traci moc uchwała nr 210/XXIX/2002 Rady Gminy Kroczyce z dnia 26 czerwca 2002 r.

 

 

 

 

§ 5.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-06-03

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2010-08-05

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2010-08-05

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: