Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: 246/XXXVIII/2010, z dnia: 30 czerwca 2010 r.

Wyświetl stronę główną » uchwały XXXVIII sesji Rady Gminy Kroczyce z dnia 2010.06.30 » Uchwały » UCHWAŁY KADENCJA 2006-2010 » Uchwała: 246/XXXVIII/2010, z dnia: 30 czerwca 2010 r.

Uchwała numer: 246/XXXVIII/2010.

Z dnia: 30 czerwca 2010 r..

W sprawie: W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za pierwsze półrocze roku budżetowego.

 

 

Uchwała Nr 246/XXXVIII/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

 

 

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kroczyce za pierwsze półrocze roku budżetowego

 

 

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego przedstawiana przez Wójta Gminy powinna zawierać:

1.    Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
1)    Tabela dotycząca wykonania dochodów powinna uwzględniać:
- plan po zmianach na dzień 30 czerwca roku budżetowego,
- wysokość wykonania
2)    Tabela dotycząca wydatków powinna zawierać:
- plan po zmianach na 30 czerwca roku budżetowego
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty w roku budżetowym,
- wydatki na obsługę długu,
b) wydatki majątkowe
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- zakup i objęcie akcji i udziałów,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2. Część opisową obejmującą:
a) zmiany w planie budżetu,
b) przebieg realizacji budżetu i pozabudżetowych planów finansowych,
c) informację o realizowanych inwestycjach,
d) uzyskany wynik finansowy i jego finansowanie w przypadku deficytu,
e) zestawienie należności, w tym wymagalnych,
f) zestawienie zobowiązań, w tym wymagalnych.
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-06-03

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2010-08-05

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2010-08-05

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2010-08-05

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: