Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: 198/XXX/2009, z dnia: 30 września 2009 r.

Wyświetl stronę główną » Uchwały XXX sesji Rady Gminy Kroczyce 2009 » Uchwały » UCHWAŁY KADENCJA 2006-2010 » Uchwała: 198/XXX/2009, z dnia: 30 września 2009 r.

Uchwała numer: 198/XXX/2009.

Z dnia: 30 września 2009 r..

W sprawie: w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Kroczycach.

Uchwała nr 198/XXX/2009
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 września 2009 r.
       
w  sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w   Kroczycach
                                                                                            
                                                                         
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.h i art.40 ust 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/ oraz  art.110 ust.1  ustawy   z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  /tekst  jednolity  Dz. U. z 2008 r.  Nr  115, poz. 728  z późn. zmianami / 

Rada Gminy Kroczyce
uchwala co następuje :

      
§ 1.
Zatwierdzić  Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.
                                                                             
§ 2.
Traci moc uchwała nr 53/V/2003 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 kwietnia 2003  roku w sprawie zatwierdzenia  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach, zmieniona  uchwałami:
1. Nr 133/XIII/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22.06.2004r.
2. Nr 27/IV/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24.01.2007r.
     
§ 3. 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce

§ 4.
Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2009-12-01

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2009-12-01

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: