Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceczwartek, 20 lutego 2020 r.

imieniny: Anita, Leon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Porządek obrad III sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

Strona główna » Rada Gminy » Ogłoszenia o terminach sesji » Porządek obrad III sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.00

Informujemy, że w dniu 21 grududnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Kroczycach odbędzie się III sesja Rady Gminy Kroczyce z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2018-2030 wprowadzonej Uchwałą  nr 242/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 246/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kroczyce projekcie uchwały budżetowej na 2019r. wraz z uzasadnieniem  i materiałami informacyjnymi, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033  oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Kroczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2019-2033.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla wybranych taryfowych odbiorców usług  w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kroczyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych  dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2019r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Katowicach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania  oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kroczyce  na 2019r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.
 20. Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Kroczyce.

Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: 2018-12-13.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2018-12-13 12:11:52.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2018-12-13 12:11:52.
czytano: 271 razy, id: 4417
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-13
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015