Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/5897

Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 26.03.2021 r.