Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/5744

Zarządzenie nr 102a z dnia 11.09.2020 r.