Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/5726

Zarządzenie nr 86 z dnia 03.08.2020 r.