Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/5717

Zarządzenie nr 76 z dnia 07.07.2020 r.