Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/5681

Uchwała Nr 4200/VII/174/2020VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2020 r.

Podtytuł: w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kroczyce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2021-2033