Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/5672

Uchwała: 169/XXIII/2020, z dnia: 14 grudnia 2020 r.

Uchwała numer: 169/XXIII/2020

Z dnia: 14 grudnia 2020 r.

W sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce