Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/5657

Ogłoszenie z dnia 30.10.2020 r. aktualizacja podstawowej kwoty dotacji