Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/5641

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2020 roku