Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/5619

Zarządzenie nr 145/2019 z dnia 07.11.2019