Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/5518

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 03.01.2020