Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/4923

Uchwała: 76/XI/2019, z dnia: 24 października 2019 r.

Uchwała numer: 76/XI/2019

Z dnia: 24 października 2019 r.

W sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2020