Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/4389

Uchwała: 295/XLIII/2018, z dnia: 30 października 2018 r.

Uchwała numer: 295/XLIII/2018

Z dnia: 30 października 2018 r.

W sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kroczyce