Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Gminy » Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

Podtytuł: Celem powołania komisji jest opiniowanie złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji twórczości artystów lokalnych, organizacji spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia lokalne, uczestnictwo w festiwalach, przeglądach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Kroczyce, dn. 24.06.2024 r.

 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

 

Znak sprawy: UG-V.524.00002.2024

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 609 z późń. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr 425/LIX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

ogłaszam nabór do komisji konkursowej

Celem powołania komisji jest opiniowanie złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie popularyzacji twórczości artystów lokalnych, organizacji spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia lokalne, uczestnictwo w festiwalach, przeglądach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

 

  1. Zgłoszenia dokonują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Z udziału w komisji wyłącza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.
  3. Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy.
  4. Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia o naborze na adres:

Urząd Gminy Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29

42-425 Kroczyce

e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

  1. W zgłoszeniu należy podać dane podmiotu zgłaszającego oraz imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszanej.
  2. Spośród zgłaszanych kandydatów Wójt Gminy Kroczyce powoła osoby, których poprawne zgłoszenia wpłynęły do Urzędu Gminy Kroczyce.
  3. Z tytułu pracy w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 

Wójt Gminy Kroczyce

Stefan Pantak

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-06-24

Dodanie załącznika/ załączników - Martyna Wojciechowska

2024-06-24

Dodanie artykułu - Martyna Wojciechowska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: