Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kroczyce

Wyświetl stronę główną » Konsultacje społeczne » Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kroczyce

Szanowni Państwo!

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Kroczyce w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Kroczyce w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kroczyce

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat propozycji i  rozwiązań zawartych w dokumencie. Konsultacje są prowadzone poprzez umieszczenia projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne", na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy głoszeń Urzędu Gminy Kroczyce.

Konsultacje przeprowadzone będą w dwóch formach:

  1. poprzez złożenie wypełnionego formularza lub
  2. poprzez przedłożenie opinii / propozycji na piśmie.

Opinie do projektu w/w dokumentu można składać w terminie od dnia 31 maja 2023 r. do dnia 6 czerwca 2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: Urząd Gminy Kroczyce, 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, adres e- mail: kroczyce@kroczyce.pl.

Osobą do kontaktu w sprawie w/w projektu uchwały jest: Grażyna Masłyka.       .

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Wójt Gminy Kroczyce
Stefan Pantak

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-05-24

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-05-24

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-05-24

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2023-05-24

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152151 do 5
fax 34/ 3152151 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: