Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 29 stycznia 2020 r. o godz. 10.00

Wyświetl stronę główną » Rada Gminy » Ogłoszenia o terminach sesji » Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 29 stycznia 2020 r. o godz. 10.00

Informuje się, że w dniu 29 stycznia 2020r. o godz.1000 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Kroczycach odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Kroczyce z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kroczyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dzibicach.
 10. Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały Nr 87/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kroczyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych  umów najmu części zabudowanej nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Kroczycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kroczyce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na kadencję 2020-2024.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Kroczyce.

Informacje

Rejestr zmian

2020-01-22

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytka

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: