Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceniedziela, 7 czerwca 2020 r.

imieniny: Ariadna, Jarosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 18 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

Strona główna » Rada Gminy » Ogłoszenia o terminach sesji » Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 18 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

Informuje się, że w dniu 18 grudnia  2019r. o godz.1000 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Kroczycach odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Kroczyce z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Siedliszowice w Gminie Kroczyce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kroczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 151/XVI/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 26 października 2004r.  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kroczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej jednostki paliwa w Gminie Kroczyce, w roku szkolnym 2019/2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kroczyce na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2019r.
 15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kroczyce projekcie uchwały budżetowej             na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2037 oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Kroczyce. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2020-2037.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych  dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat  dla wybranych taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kroczyce.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy Kroczyce.
Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: 2019-12-11.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2019-12-11 14:00:25.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2019-12-11 14:00:25.
czytano: 179 razy, id: 5135
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-11
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015