Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczycepiątek, 7 sierpnia 2020 r.

imieniny: Donata, Kajetan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Porządek obrad XII sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 25 listopada 2019 r. o godz. 10.00

Strona główna » Rada Gminy » Ogłoszenia o terminach sesji » Porządek obrad XII sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 25 listopada 2019 r. o godz. 10.00

Informuje się, że w dniu 25 listopada 2019r. o godz.1000 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Kroczycach odbędzie się XII sesja Rady Gminy Kroczyce z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 15/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kroczyce”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,  na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Kroczyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia  przez Gminę Kroczyce Szkoły Podstawowej w Dzibicach.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy Kroczyce.
Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: 2019-11-18.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2019-11-18 12:19:54.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2019-11-18 12:19:54.
czytano: 191 razy, id: 4993
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-18
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015