Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczycewtorek, 2 czerwca 2020 r.

imieniny: Marianna, Marzena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 29 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

Strona główna » Rada Gminy » Ogłoszenia o terminach sesji » Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 29 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Kroczycach odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Kroczyce z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały dot.  zmiany Uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 263/XXXVII/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kroczyce w 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Kroczyce jest organem prowadzącym.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń socjalnych w tym przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2017r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kroczyce za 2017 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach za 2017r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce.
 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXXIX  sesji Rady Gminy Kroczyce.
Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: 2018-06-21.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2018-06-21 13:25:26.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2018-06-21 13:25:26.
czytano: 214 razy, id: 4112
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-06-21
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015