Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zadania i kompetencje sekretarza gminy

Wyświetl stronę główną » Urząd Gminy » Sekretarz » Zadania i kompetencje sekretarza gminy


Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy :

1. Wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu Gminy.
 opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeb,
 akceptuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy opra-cowane przez Kierownika referatu oraz plan zastępstw na czas nieobec-ności pracowników,
 sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 prowadzi sprawy kadrowe,
 prowadzi sprawy osobowe kierowników jednostek podporządkowanych,
 dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu,
 dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
 zapewnia prawidłową obsługę obywatela przez Urząd,
 wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictw przez Wójta.
2. Współpracuje z Radą i jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie ma-teriałów na obrady sesji.
3. Prowadzi sprawy gminy powierzone przez Wójta.
4. Przyjmuje ustne oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.
5. Wykonuje inne czynności powierzone mu na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy samorządowej.
6. Zastępuje Wójta w czasie jego nieobecności.

Informacje

Rejestr zmian

2020-06-03

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2009-05-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2004-04-21

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2004-04-21

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytka

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: