Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Podtytuł: o wszczęciu postępowanie z wniosku Gminy Kroczyce w sprawie „Budowa sieci wodociągowej Dzibice-Dobrogoszczyce w ramach wymiany istniejącego wykonanego z rur azbestowo-cementowych”
Zawiadomienie


Na podstawie art. 49 i nast. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że w dniu 17.02.2009 r. zostało wszczęte postępowanie z wniosku Gminy Kroczyce w sprawie „Budowa sieci
wodociągowej Dzibice-Dobrogoszczyce w ramach wymiany istniejącego
wykonanego z rur azbestowo-cementowych”. Planowana inwestycja obejmuje projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Dzibice i Dobrogoszczyce, w gminie Kroczyce, na działkach nr geodezyjny - Według wykazu poniżej (w załączniku), obręb Dzibice, Dobrogoszczyce.
Właściciele działek oraz działek graniczących są stronami postępowania w sprawie.
W związku z tym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu.
Zgodnie z powołanymi przepisami doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Strony mogą zapoznać się z aktami w/w sprawy w Referacie Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kroczyce pok. Nr 16 w godz. od 7.30 do 15.30.
Informuję, że Wójt Gminy Kroczyce wystąpił o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz Starosty Zawierciańskiego w przedmiotowej sprawie. Z treścią wniosku można zapoznać się jak wyżej.

Wójt Gminy Kroczyce
inż. Stefan Pantak
Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2009-02-18 14:37:25.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2009-02-18 14:37:25.
czytano: 615 razy, id: 923
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-03-23
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2009-02-18
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2009-02-18
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015