Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Ogłoszenie

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie

Podtytuł: Ogłaszam przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego do Gimnazjum w Kroczycach".


Kroczyce, dn. 05.12.2006 r.

Ogłoszenie

Ogłaszam przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju opałowego do Gimnazjum w Kroczycach".

1. Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia: zamówienie obejmuje
dostawę oleju opałowego do Gimnazjum w Kroczycach na okres 1 roku
2. Okres realizacji umowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawca winien spełniać warunki ogólne określone wart. 22 pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu
Na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą.

6. Wadium
Zamawiający nie żąda wadium
7. Kryterium oceny: 100%- cena
8. Termin związania ofertą -30 dni
9. Termin składania ofert do 22.12.2006 r. godz. 1500 w Gimnazjum w Kroczycach
10.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Gimnazjum w Kroczycach przy ul. Sienkiewicza 7 lub na stronie internetowej
www.kroczyce.bip.jur.pl

11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia zawarcia umowy ramowej ani
dynamicznego systemu zakupów.

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze
aukcji elektronicznej.

Dyrektor Gimnazjum
/-/ mgr Alicja Bednarz


Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2006-12-05 10:55:08.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2006-12-05 10:55:08.
czytano: 1026 razy, id: 492
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-08-28
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2006-12-05
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2006-12-05
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015