Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 24 czerwca 2019 r.

imieniny: Danuta, Jan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Porządek obrad V sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 27 marca 2019 r. o godz. 10.00

Strona główna » Rada Gminy » Ogłoszenia o terminach sesji » Porządek obrad V sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 27 marca 2019 r. o godz. 10.00

Informuje się, że w dniu 27 marca 2019r.  o godz.1000 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Kroczycach  odbędzie się V sesja Rady Gminy Kroczyce z następującym porządkiem obrad:   

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach.
 7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr 17/III/2018 Rady Gminy Kroczyce   z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kroczyce w 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2019r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr 15/III/2018 Rady Gminy Kroczyce             z dnia 21 grudnia 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  na terenie Gminy Kroczyce określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kroczyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku ich realizacji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 258/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce    z dnia 22 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kroczyce przez osoby prawne lub osoby fizyczne   oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 21.  Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Kroczyce.
Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: 2019-03-20.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2019-03-20 14:36:15.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2019-03-20 14:36:15.
czytano: 141 razy, id: 4493
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-03-20
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015