Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceśroda, 19 grudnia 2018 r.

imieniny: Beniamin, Dariusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 18 grudnia 2017 r. o godz. 14.00

Strona główna » Rada Gminy » Ogłoszenia o terminach sesji » Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 18 grudnia 2017 r. o godz. 14.00

Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Kroczycach odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Kroczyce z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2017-2030 wprowadzonej Uchwałą nr 178/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia
  12 grudnia 2016 r.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kroczyce projekcie uchwały budżetowej na 2018r. wraz z uzasadnieniem
  i materiałami informacyjnymi, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2030 oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w  projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Kroczyce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata
  2018-2030 .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
  za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 237/XXIX/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Kroczyce za 2017 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kroczyce
  na 2018 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury-
  Dom Kultury w Kroczycach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  na 2018 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad XXXV  sesji Rady Gminy Kroczyce.
Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: 2017-12-08.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2017-12-08 10:55:37.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2017-12-08 10:55:37.
czytano: 297 razy, id: 4043
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-12-08
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015