Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 19 listopada 2018 r.

imieniny: Elżbieta, Faustyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Siedliszowice w Gminie Kroczyce

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kroczyce uchwały nr 223/XXXI/2017  z dnia 25 sierpnia 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Siedliszowice w Gminie Kroczyce, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy  Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29,

42-425 Kroczyce, w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Siedliszowice w Gminie Kroczyce wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu  planu na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r.:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: kroczyce@kroczyce.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kroczyce.

 

Wójt Gminy Kroczyce
Stefan Pantak

 

  

 

 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: 2017-11-23.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2017-11-23 13:26:24.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2017-11-23 13:26:24.
czytano: 572 razy, id: 4034
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-11-23
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2017-11-23
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015