Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 08 maja 2015 r. o godz. 10.00

Strona główna » Rada Gminy » Ogłoszenia o terminach sesji » Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 08 maja 2015 r. o godz. 10.00

Informujemy, że w dniu 08 maja 2015 r. o godz.10.00 w sali narad budynku Gimnazjum w Kroczycach odbędzie się VI sesja Rady Gminy Kroczyce z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.   
3.    Przedstawienie  porządku obrad.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy.
6.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kroczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 13/II/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminy Zawiercie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr 39/V/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.  
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr 16/II/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kroczyce na lata 2015-2030.
15.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
16.    Wolne wnioski.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: 2015-04-30.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2015-04-30 11:48:48.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2015-04-30 11:48:48.
czytano: 501 razy, id: 3066
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-04-30
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015