Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 30 października 2014 r. o godz. 10.00

Strona główna » Rada Gminy » Ogłoszenia o terminach sesji » Porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Kroczyce ustalonej na dzień 30 października 2014 r. o godz. 10.00

Informujemy, że w dniu 30 października 2014 r. o godz.10.00 w sali narad budynku Gimnazjum w Kroczycach odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Kroczyce z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
3.    Przedstawienie  porządku obrad.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacja Wójta Gminy o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy.
6.    Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.  
7.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kroczyce-Stare-Kroczyce II obejmującego obszar części miejscowości Kroczyce Stare.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kroczyce.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kroczyce na lata 2014-2020.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kroczyce.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Kroczyce.
12.    Informacja Dyrektora ZEASiP o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.
13.    Podjecie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 308/XL/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych w Gminie Kroczyce.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych w Gminie Kroczyce.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. 
17.      Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na 2015r.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 2015r.
20.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
21.    Wolne wnioski.
22.    Zamknięcie obrad  XLI  sesji Rady Gminy Kroczyce
.

Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: 2014-10-22.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2014-10-22 14:42:55.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2014-10-22 14:42:55.
czytano: 611 razy, id: 2886
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-10-22
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015