Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Podtytuł:
REMONT „AMFITEATRU” WRAZ Z PRZYLEGŁĄ INFRASTRUKTURĄ REKREACYJNO-TURYSTYCZNĄ

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa URZĄD GMINY KROCZYCE
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów EWA KAZIRÓD-KULA
Adres UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 29
Kod pocztowy 42-425
Miejscowość KROCZYCE
Województwo ŚLĄSKIE
Telefon (034) 315 21 50 do 55
Faks (034) 315 21 50 do55
Poczta elektroniczna (e-mail) kroczyce@kroczye.pl
Adres internetowy (URL) www.kroczyce.pl

II.1) OPIS
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
REMONT „AMFITEATRU” WRAZ Z PRZYLEGŁĄ INFRASTRUKTURĄ REKREACYJNO-TURYSTYCZNĄ
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont „Amfiteatru” wraz z przyległą infrastrukturą rekreacyjno – turystyczną i obejmuje:
• przebudowę istniejącego zbiornika wodnego – przystosowanie na potrzeby basenu kąpielowego (prace obejmą m.in. zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez zbiornik wodny w celu stworzenia odpowiedniego przedpola dla istniejącej sceny plenerowej, pogłębienie zbiornika i przesunięcie jego północnego brzegu, masy ziemne uzyskane w ten sposób posłużą do wypełnienia zasypywanej części basenu, budowa sztucznej wyspy, plaży piaszczystej wokół przebudowanego basenu, budowa niezbędnych urządzeń tj. natrysk, przebieralnia);
• nadbudowę zewnętrznej sceny plenerowej oraz przebudowa zaplecza sceny (prace obejmą m.in.: podniesienie istniejącego poziomu zewnętrznej sceny plenerowej, przebudowa zaplecza);
• budowa ciągu pieszo-jezdnego z placem przed sceną;
• montaż ławek parkowych na placu przed sceną.
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
GMINA KROCZYCE, SOŁECTWO KROCZYCE STARE

II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień(CPV)
Główny przedmiot 45 212212-5
Dodatkowe przedmioty 45 233140-2 45236290-9

II.1.6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
II.1.7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
II.3) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 30/06/2006

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WYMAGANE WADIUM - 10 000,00 ZŁ
III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
PRZEWIDZIANE W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, AKTACH WYKONAWCZYCH DO TEJ USTAWY oraz WYKONANIE MINIMUM DWÓCH ZADAŃ O PODOBNYM ZAKRESIE I ZBLIŻONEJ WARTOŚCI

SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT - Najniższa cena
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępne do 28/12/2005; Cena - 70 zł netto /pokój nr 17/
IV.3.2) Termin składania ofert - 28/12/2005 do godziny 9:00 w sekretariacie siedziby Urzędu Gminy Kroczyce
IV.3.3) Termin związania ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 28/12/2005 godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 15
DATA PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA PREZESOWI URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 04/11/2005
Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2005-11-04 14:30:29.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2005-11-04 14:30:29.
czytano: 811 razy, id: 1706
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2006-01-04
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2005-11-04
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015